Αι εις αλλοδαπών χρήμα υποχρεώσεις by Μάτεσις, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Λαχανοκάρδης, Ε., 1925 . 52 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δέσμευσις απαιτήσεων προσώπων μονίμως εν τη αλλοδαπή εγκατεστημένων: by Ζάρκιας, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνισμού, 1956 . 27 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νομοθεσία περί του νομίσματος και του συναλλάγματος by Γεωργίου, Αντ. Α. Publication: Αθήνα: Παπαδογιάννης, Κ. Σ., 1948 . ιστ'+462 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les monnaies les changes et les arbitrages by Herbelot, L. Publication: Paris: Gauthier-Villars, 1921 . ix+243 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha