[Τα άπαντα εις έξ μέρη διαιρεθέντα εν οις περιέχονται Διάλογοι Εκκλησιαστικοί Αρχιερέως και Κληρικού κατά πασών των Αιρέσεων, περί τε της Ορθοδόξου Πίστεως ημών των Χριστιανών, περί των Ιερών Τελετών, και των Μυστηρίων της Εκκλησίας, περί του θείου Ναού, και των εν αυτώ τελουμένων, και περί της θείας Μυσταγωγίας... ] / by Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Publication: Αθήνα: Ιωάννης Αγγελόπουλος, 1857 . 1-392 σ. , Λείπουν οι σ. α-ι΄ της αρχής. Βιβλιογραφία: ΓΜ Γ/ 7396. Περιέχει "Κατάλογο των Κυρίων Συνδομητών" (σ. 413-415). Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έργα Θεολογικά. by Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1981 . 261 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Politico-historical works of Symeon Archbishop of Thessalonika (1416/17 to 1429). by Balfour, David Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1979 . 319 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λειτουργικόν έργον του Συμεών Θεσσαλονίκης: by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . 180 σ.: , Στις σσ.177-180 περίληψη στα γαλλικά. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λειτουργικά συγγράμματα: Τόμ. Ι. Ευχαί και ύμνοι / by Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . κδ΄+280 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θεολόγοι της Θεσσαλονίκης by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1989 . 201 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1423-1430: by Μονιού, Νικολέτα Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 222 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης και η Δύση: by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Θεσσαλονίκη: Παλίμψηστον, Το, 1993 . 159 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη ως λατρευτική έδρα της ιεράς Επαρχιακής Μητροπολιτικής Συνόδου και οι ναοί της Θεσσαλονίκης κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.169-178 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α propos de quelques priéres de Symeon de Thessalonique / by Λάππα-Ζησικά, Ευριδίκη Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 471-474. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανονικά προβλήματα των έργων του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης. by Πουλής, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 12 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.143-157 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα έργα του Συμεών Θεσσαλονίκης ως πηγή των νομοκανικών συλλογών της τουρκοκρατίας. by Γιάγκου, Θεόδωρος Ξ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 32 σ. , Τόμος Ε΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος, 81-112 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τυπικό της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / by Σκαλτσής, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα:«Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Ιστορία, λατρεία και τέχνη του Ιερού ναού της του Θεού Σοφίας. Ιερά Μονή Βλατάδων, 10-12 Οκτωβρίου 1996», σ. 81-92. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ησυχασμός στο Αγιον Όρος κατά τους 15ο-16ο αιώνες: by Σκαλτσής, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 10 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 213-223 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις τινές εις Συμεών Θεσσαλονίκης : by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 7 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1960) 410-415 | Βλ. και στο "Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας", σ. 291-297 V-152-45 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα παλαιότερα χειρόγραφα με έργα του Συμεών Θεσσαλονίκης. Παλαιογραφικές παρατηρήσεις / by Fonkič, Boris Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 9 σ.: , Τόμος Β΄Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία, σ.33-41 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμεών Θεσσαλονίκης, ακριβής διάταξις της εορτής του Αγίου Δημητρίου / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Χ.ε., 1956 . 10 σ.: , Ανάτυπο από τα "Γρηγόριος Παλαμάς", τόμος ΛΘ (19΄56) 327-342 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha