Συμβολή εις την διαμόρφωσιν ελληνικών τακτικών αντιλήψεων. by Μανιδάκης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Τιλπερόγλου, Νικόλαος, 1933 . (2)+VI+74 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία γενικής τακτικής. by Alléhaut, Colonel Publication: Αθήνα: Γραφείο Τύπου Ελλάς, 1928 . ιστ΄+209 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύγχρονος οχύρωσις εις την άμυναν των κρατών. by Καθενιώτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ρυθμός, 1939 . 302 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο στρατηγικός ελιγμός εν τω νεωτέρω πολέμω by Σπανόπουλος, Ανδρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κούμενος, Ιωάννης, 1932 . (4)+ιβ+170 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολεμική τέχνη μετά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον: by Καλογερέας, Επαμ. Αγ Publication: Αθήνα: Μάγερ, 1925 . 496 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πυροβολικόν των μεγάλων δυνάμεων. by Νικολαΐδης, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1939 . 239 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τακτικής: by Σολιώτης, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Στρατιωτικών, 1921 . 229 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Civil defence: by Glover, C. W. Publication: New York: Chemical Publishing Company, 1941 . xviii+794 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1941 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Manuel pratique de la défense passive de la ville de Salonique contre les attaques aériennes. by Preyber, J. Publication: Θεσσαλονίκη: Μόλχο, 1936 . xiii+98 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Grundlagen des Luftschutzes. by Meyer, Julius Publication: Leipzig: Hirgel, G., 1935 . xi+328 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τακτική. [Τόμος Β] by Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1931 . 408 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τακτικά θέματα: by Μανωλόπουλος, Χ. Publication: Αθήνα: Παπανικολάου, Ιωάν. και Αριστ. Γ., 1927 . 320 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις επί της πολεμικής τέχνης. by Serrigny, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Τσακυράκης, Ευαγ. Γ., . 139 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι αρχαί του πολέμου. by Foch, Ferdinand Publication: Αθήνα: Γαληνάκης, Στυλ., 1926 . ΧΙΙ+(4)+303 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάχη: by Baux, Charles Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1921 . 123 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχρονική πορεία της διακλαδικότητας: by Πασχαλίδου, Ευπραξία Σ. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 2008 . 109 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικόν πιστεύω by Ρακτιβάν, Μ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1931 . ιβ'+135 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les guerres décisives de l'histoire by Liddel Hart, Β.Η. Publication: Paris: Payot, 1933 . 266 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την πολεμικήν παρασκευήν της χώρας   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Στρατιωτικών, 1909 . 191 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The seleucid army: by Bar-Kochva, Bezalel Publication: Cambridge: Cambridge University Press, 1976 . xii+306 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha