Ο Στενίμαχος: by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . (4)+84 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Σφραγίδες: «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Asenovgrad v minaloto by Hajtov, Nikolaj Publication: Sofija: Izdatelstvo "Hristo G. Danov", 1983 . 440 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Asenovgrad by Hajtov, Nikolaj Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1964 . 103 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδικας της Ελληνικής Σχολής Στενιμάχου 1848-1869. by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1941 . 9 σ. , Τόμος "Επίμετρον ΣΤ' Τόμου, «Επιτύμβιον Χρήστου Τσούντα»", σ. 660-667 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός εν έτει 1906. by Χρηστοβασίλης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 5 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 61-65 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μακεδονικόν πρόβλημα: by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 34 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 241-274 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εν Ανατολική Ρωμυλία φρικαλεότητες των βουλγάρων κατά του αυτόθι Ελληνισμού.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 18 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 677-694 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Στενημαχίται εις τον Μακεδονικόν Αγώνα / by Πετριτζιώτης Στενημαχίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1930 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.15 (1930) σ.4 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιότερες και νεότερες έρευνες στην περιοχή Τριλόφου-Στενημάχου Ν.Ημαθίας / by Πουλακάκης, Νεκτάριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 25 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 39 (2010-12) 175-200 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Trapezarijata na Backovskija manastir=Le refectoire du Monastere de Batchkovo.   Publication: Φιλιππούπολη: Institut National des Monuments, . 12 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνία και εκπαίδευση στη Στενήμαχο Ανατολικής Ρωμυλίας (19ος αι. -1919) : by Μουτσίσης, Θεμιστοκλής Publication: Θεσσαλονίκη : Δέσποινα Κυριακίδη, 2015 . 261 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρακτικά της Σχολής Στενημάχου (1851 Σεπτεμβρίου 1) / by Ανδρεάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 350-363 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα / by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 121-128. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μωραλήδες της Στενημάχου / by Δοξιάδης, Απ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 253 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: Κ. Παπαϊωαννίδης / by Σ., Μ. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 365-366. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον του Χρήστου Τσούντα / by Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 392-415. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά θρακικά μελετήματα: Β΄. Χειρόγραφον της Μονής του Γρηγορίου Πακουριανού παρά την Στενήμαχον / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 234-252. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά Φιλιππουπολίτικα και Στενιμαχίτικα τραγούδια / by Βογαζλής, Δ. Κ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 11 (1939) 282-308. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Στενημάχω διά την μνήμην των Αγίων Ταξιαρχών οκταήμερος νηστεία / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 432-433. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρουσία των Βλάχων στο Χωροπάνι / by Γκλαβένος, Κωνσταντίνος Publication: Νάουσα : χ.ε., 2018 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.162-163(2018) σ.6-13 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha