Στατιστική βιβλιογραφία περί Ελλάδος 1821-1971 / by Χουλιαράκης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1971 . (4)+118 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαύρη βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία ελληνισμού:   Publication: Αθήνα: Αρσενίδης, . ι+416 σ. , Α έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στατιστική στην Ελλάδα.   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1961 . 151 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος κατά τα έτη:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1956 . 4 τχ. , Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. 1956, σ.(2)+lxxXIV+334. 1957, σ. (2)+Cviii+333. 1958, σ. (2)+XCVI+188. 1960, σ. ΧΧΙΧ+(1)+189. Το τχ. του 1960 από τη Δωρεά Γ. Θεμελή | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία: Εθνολογική στατιστική των Βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου / by Χαλκιόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο "Νομικής", 1910 . ι΄+114 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία: by Χαλκιόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Νομική, 1910 . ι΄+114 σ. , Φωτοτυπία του πρωτοτύπου. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαός χωρίς χώρο. by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 104 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ethnografija na Makedonija=Ethnographie von Makedonien: by Weigand, Gustav Publication: Sofija: Partizdat., 1981 . vii+viii+104 σ. , Α' έκδ., Leipzig: Friedrich Brandstetter, 1924. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά τα ακαδημαϊκά έτη:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, . 7 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ελληνικού περιοδικού τύπου: κατά το έτος 1927=Statistique de la presse périodique hellénique:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1927 . κ΄+80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο 2008-2012:   Publication: Αθήνα: Καρπούζη, 2008 . 288 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ειδικού εμπορίου των νέων επαρχιών της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1914-1915=Statistique du commerce special des nouvaux provinces de la Grece avec les pays étrangers pendant l'année 1914-1915 by Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1916 . 2 τ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά του εξωτερικού κατα τα έτη 1905-1915=statistique du commerce spécial de la Grece avec l'étranger nouvement de la navication en 1905-1915   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1907 . 11 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1888-1959=Commerce de la Grece avec les pays étrangers pendant l'annee 1888-1959   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1889 . 27 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (27),

Actions: Add to cart
Δημογραφικαί εξελίξεις εν Ελλάδι 1950-1980=Demographic trends in Greece 1950-1980 by Σιάμπος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1969 . xvi+295 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The statistical work of the national government by Schmeckebier, Laurence Publication: Baltimore: Hopkins, John Press, 1925 . xvi+574 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The balance of births and deaths by Kuczynski, R.R. Publication: New York: Macmillan Company, 1928 . 2 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί πίνακες επιβιώσεως by Βαλαώρας, Βασίλειος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1939 . 43 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της εν Ελλάδι κτηνοτροφίας=L'élevage en Grece statistique du bétail by Βλάσσης, Ιωάννης Χ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1905 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικαί μελέται 1821-1971: by Χουλιαράκης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1972 . 351 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha