Οι Σλάβοι στην Ελλάδα: by Hopf, Karl Publication: Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 1995 . 135 σ. , Πρώτη έκδοση, Βενετία, 1872. Μετάφραση Φραγκίσκος Ζαμβαλδής Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι στην Ελλάδα: by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945 . η+102 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια. Τόμος πρώτος: Οι βαλκανικοί λαοί. Από την κάθοδο των Σλάβων ως την εμφάνιση των Οθωμανών (7ος-μέσα 14ου αι.). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 197 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκατάσταση και παρουσία Σλάβων στη βυζαντινή Μ. Ασία: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2003 . 147 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "θαύματα" του Αγίου Δημητρίου ως ιστορικές πηγές: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2003 . 165 σ.; Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκια μελετήματα: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1939 . 46+(2) σ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι εν Ελλάδι: by Hopf, Karl Publication: Venezia: Il Tempo, 1872 . στ'+110 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται: by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1946 . 2 τ. , Τόμος Α΄: 2η έκδοση. Αθήνα, Ίκαρος, 1950, σσ. ιστ΄+347. Τόμος Β΄: Αι σλαβικαί επιδρομαί εις την Ελλάδα και η πολιτική του Βυζαντίου. Αθήνα, Αργύρης Παπαζήσης, 1946, σσ. (8)+252. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μανιάτικα και πανελλήνια: by Δημάγγελος, Νίκωνας Publication: Μάνη: Μουσείο Μάνης, 2010 . 95 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quelques remarques sur la colonisation Slave / by Evert-Kapesowa, Η. Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 79-82. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβικές εγκαταστάσεις στη μεσαιωνική Ελλάδα. Γενική επισκόπηση. by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 44 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 61-104 | Δημοσιευμένο στο "Όψεις της Βυζαντινής Κοινωνίας". Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 1993. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της ειρηνικής διεισδύσεως των Σλάβων στην Ελλάδα. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 19 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 264-282 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Slaves en Macedoine. La prétendue interruption des communications entre Constantinople et Thessalonique du 7éme au 9éme siécle by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Μελετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1989 . 38 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της ειρηνικής διεισδύσεως των Σλάβων στην Ελλάδα / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 11 σ. , Τόμος "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 255-265 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη (Η): Μέγα Πανηπειρωτικόν Εγκυκλοπαιδικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα, 1981 . 63 σ.; , Τόμος Ι' (1981) 381-444 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσμικές σχέσεις και στάδια ενσωμάτωσης των Σλαβικών πληθυσμών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα / by Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2004 . 52 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 24 (2004) 167-218. . Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha