Η έννοια της ενάργειας στους αρχαίους σκεπτικούς / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 365+iv σ. ; 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πυρρώνειες υποτυπώσεις. by Σέξτος ο Εμπειρικός Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Βιβλίο Α΄. 1-163, 187-208, σ. 735. Β΄ τόμος, Βιβλίο Α΄ 164-186, 209-241. Β΄ 1-133. Ελληνιστική φιλοσοφία, οι σκεπτικοί φιλόσοφοι: Αρκεσίλαος, Καρνεάδης, Φίλων, Αντίοχος, σ.557. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
[Αρχαίος σκεπτικισμός:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . [259] σ. , Περιεχόμενα: NATOrp, Protagoras. NATOrp, Demokrit. Ιωάν. Στοβαίου, Εκλογαί, αποφθέγματα, υποθήκαι. Άρθρα στη «Realenzyclopaedie» των Pauly-Wissowa για τους: Πύρρωνα, Τίμωνα, Αρκεσίλαο, Αντίοχο, Καρνεάδη, Μηνόδοτο, Φαβωρίνο, Σέξτο. Hieronymi Phodii Peripatetici: Fragmenta. Miscellanea Epigraphica. | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die angebli+che Herakli+t-Nachfolge des Skeptikers Aenesidem by Burkhard, Ulrich Publication: Bonn: Habelt, Rudolf, 1973 . vii+209 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le scepticisme: by Saisset, Emile Publication: Paris: Didiér et Cie, 1865 . xv+237 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ainesidemos und Sextos Empeirikos by Janacek, Karel Publication: Πράγα: Eirene, 1976 . 13 σ. , Τόμος XVII (1980) 5-16 | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Des Sextus Empiricus pyrrhoneische grundzuge by Pappenheim, Eugen Publication: Leipzig: Koschny, Erich, 1877 . 2 τ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Greek sceptics from Pyrrho to Sextus by Maccoll, Norman Publication: London: Macmillan and Co, 1869 . viii+108 σ. , Λείπουν σελίδες του προλόγου | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grundriss der pyrrhonischen skepsis by Σέξτος ο Εμπειρικός Publication: Frankfurt: Suhrkamp, 1968 . 310 σ. , Υπάρχουν μόνο οι πρώτες 99 σελίδες | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der angebli+che Herakli+tismus des Skeptikers Ainesidemos by Pappenheim, Eugen Publication: Berli+n: Gaertners, R., 1889 . 30 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tropen der griechischen Skeptiker by Pappenheim, Eugen Publication: Berli+n: Gaertners, R., 1885 . 24 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lebensverhaltnisse des Sextus Empiricus by Pappenheim, Eugen Publication: Berli+n: Gaertners, R., 1889 . 6 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De Sexti Empirici li+brorum numero et ordine by Pappenheim, Eugen Publication: Berli+n: Gaertners, R., 1889 . 17 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les sorites de Carneade contre le polythéisme by Couissin, Ρ. Publication: Paris: Revue d'Histoire de la Philosophie, . [15] σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'origine et l'évolution de l'εποχή by Couissin, Ρ. Publication: Paris: Revue des Études Grecques: Publi+cation trimestrielle de l' Association pour l' Encouragement des Études Grecoues, 1929 . 24 σ. , Τόμος Xli+ (1929) 373-397 | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Sceptiques Grecs: Textes choisis /   Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1989 . 328 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρόκληση των Σκεπτικών / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 2002 . 200 σ.; 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Sceptiques Grecs /   Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1966 . (4)+242 σ.; Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les sceptiques grecs / by Brochard, Victor Publication: Paris : J. Vrin, 1969 . 432 σ. ; 22x15 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha