Η θεμελίωση του αρχαίου σκεπτικισμού : by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2008 . 22 σ. , Ανάτυπο εκ των "Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών", τ.83, Γ΄(2008) 107-128. Δημοσιεύτηκε επίσης στον τόμο: "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων". Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2010, σ. 215-236. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Skepticismus] by Hirzel, Rudolf Publication: Leipzig: Hirzel, S., 1883 . 199 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου. | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Skepsis] by Natorp, Ρ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . [151] σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου. Απόσπασμα βιβλίου σσ. 165-315. Τίτλος: Die Forschungen.... | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Skeptizismus in der Philosophie by Richter, Raoul Publication: Leipzig: Durr, 1904 . xxiv+364σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geschichte und Geist des Skepticismus by Staudli+n, Karl Fridrich Publication: Leipzig: Crusius, Siegfried Lebrecht, 1794 . ix+563 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1794 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le scepticisme: by Saisset, Emile Publication: Paris: Didiér et Cie, 1865 . xv+237 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Skeptische zweitropenlehr und Sextus Empiricus. by Janacek, Karel Publication: Πράγα: Eirene, 1970 . 9 σ. , Τόμος VIII (1970) 47-55 | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sextus Empiricus sceptical methods by Janacek, Karel Publication: Πράγα: Eirene, 1974 . 6 σ. , Τόμος ΧΙΙ (1974) 164-169 | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geschichte und geist des skepticismus: by Staudli+n, Karl Fridrich Publication: Leipzig: Crusius, Siegfried Lebrecht, 1794 . 309 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1794 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aenesidemus oder uber die fundamente der von dem Herrn professor Reinhold in Jena geli+eferten elementar-philosophie by Schulze, Gottlob Ernst Publication: Berli+n: Reuther & Reichard, 1911 . xviii+351 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zweifel und Erkenntnis: by Rodhe, Sven Edvard Publication: Leipzig: Harrassowitz, Otto, 1945 . 250 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pyrrhon et le scepticisme Grec by Robin, Leon Publication: Paris: Universitaires de France, 1944 . 257 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cicero und die neue Akademie: by Weische, Alfons Publication: Μünster: Aschendorffschen Verlagbuchhandlung, 1961 . 111 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die quellen der akademischen skepsis by Paleikat, Georg Publication: Berli+n: χ.ε., 1916 . vi+56 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tropen der griechischen Skeptiker by Pappenheim, Eugen Publication: Berli+n: Gaertners, R., 1885 . 24 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'origine et l'évolution de l'εποχή by Couissin, Ρ. Publication: Paris: Revue des Études Grecques: Publi+cation trimestrielle de l' Association pour l' Encouragement des Études Grecoues, 1929 . 24 σ. , Τόμος Xli+ (1929) 373-397 | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Sitz der schule der pyrrhoneischen skeptiker by Pappenheim, Eugen Publication: Paris: χ.ε., 1929 . 15 σ. , Τόμος σσ. 37-52 | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ερμηνεία του αρχαίου σκεπτικισμού από τον Hegel / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 31 σ.; , Ανάτυπο από την επετηρίδα "Φιλοσοφία : επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας', τχ.5-6, σ. 277-305 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une nouvelle approche hermeneutique de la morale des sceptiques / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Bruxelles : Universite de Bruxelles, 1982 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Justifications de l'ethique : XIXe Congres de l'Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise", σ.349-353 20x14 εκ.. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Experience and causal explanation in medical empiricism / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονικη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988 . 20 σ.; , Ανάτυπο από το "Philosophical inquiry : international quarterly", σ.37-57 21x14 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha