Έρευνες στην αρχιτεκτονική της Μονής Σινά / by Δημακόπουλος, Ιορδάνης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 34 σ.: , Η βιβλιογραφική περιγραφή έγινε από τη δημοσίευση στο: "Scripta minora: Έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα για τη συντήρηση των μνημείων", σ. 115-148. Το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο : "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", περ. Δ΄, Θ΄ (1977-79) 261-301. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισήγησις επί των νεωστί ευρεθέντων παλαιών χειρογράφων εν τη Ιερά Μονή Σινά / by Δαμιανός, Αρχιεπίσκοπος Σινά Publication: Wien: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1982 . 11 σ. : , Δημοσιευμένο στο: "Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik", 32/4 (1982) 105-116. Στο περιοδικό δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του "XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten II/4". Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Three Byzantine bronze candelabre from the Grand Lavra Monastery and Saint Catherine's Monastery in Sinai / by Μπούρα, Λασκαρίνα Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1991 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΕ' (1991) 19-26. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σλαβικό (Γκλαγκολικό) αλφαβητάρι του Σινά / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος, 1999 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Thessaloniki Magna Moravia: Proceedings of the International Conference. Thessaloniki 16-19 October 1997", σ. 165-174. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή της Αγίας Αικατερίνης / by Μανιχόπουλος, Γ. Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙΙ, σ. 235-238. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανανίου Επισκόπου Σινά επιστολή: "Τω Πανιερωτάτω και λογιωτάτω Μητροπολίτη της Θροφρουρήτου Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως κυρίω Νεοφύτω... / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 439-443 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιοι Τόποι και Μονή Σινά: by Χατζηφώτης, Ι. Μ. Publication: Αθήνα: Αλκυών, . 193 σ.: 29x21 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό στο Σινά και στη μονή της Αγίας Αικατερίνης / by Κάμτσης, Κωνσταντίνος Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2016 . 16 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.93(2016) σ.77-92 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμερικανική επιστημονική αποστολή στη Μονή του Όρους Σινά / by Σιγάλας, Αντώνιος Publication: Αθήνα: [τυπ.] Φ. Κωνσταντινίδης & Κ. Μιχαλάς, 1970 . 4 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Εκλαϊκευμένα μελετήματα: [Τόμος πρώτος].1. Θεσσαλονίκια 2. Μακεδονικά 3. Ανάλεκτα 4. Πάρεργα", σ. 221-224. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί βυζαντινού κύκλου του βίου της Παναγίας εις φορητήν εικόνα της Μονής του ΄Ορους Σινά / by Μουρίκη, Ντούλα Publication: Αθήνα Αρχαιολογική Εφημερίς, 1971 . 28 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1970), σ.125-153 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha