Παροιμίες των εβραίων Σεφαραδί της Ελλάδος: by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη», 1984 . 71 σ. , Δωρεά Γεωργίου Ζωγραφάκη Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Usos y costumbres de los Sefardies de Salonica by Molho, Michael Publication: Madrid: Instituto Arias Montano, 1950 . 341 σ.: Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α Sephardi life in Southeastern Europe: by Arié, Gabriel Publication: London: University of Washington Press, 1998 . xv+317 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anexample of the preservation of Sefard tradition in the Balkans. by Vesaelinovic, Jovanka Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 10 σ. , Τόμος Β΄. Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, σ. 925-934 | Η ελληνική μετάφραση του άρθρου στις σ.935-946. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: by Κράββα, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2010 . 14 σ. , Τόμος "Ο πολιτισμός στο τραπέζι" 133-146 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The religious filter in the history of the urban transformation; Sephardim in Thessaloniki (15th-20th centuries) / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Ιωάννινα: Ισνάφι, 2016 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αιώνας: Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός : Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου (Ιωάννινα, 21-23 Μαΐου 2015)", σ. 145-160. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha