Ένα οικογενειακό δέντρο στις Σαράντα Εκκλησιές Θράκης by Σιδέρης, Τάσος Α. Publication: Χ.τ.: Στανίτσας Α.Στ., 1991 . 112 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θράκη by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1993 . 174 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή ιστορικογεωγραφική της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Αθήνα: Παπαλεξανδρής, Θ., 1881 . 104 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησιαί : by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1897 . ιστ΄+287 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εν Σαράντα Εκκλησίαις της Ανατολικής Θράκης by Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1994 . viii+223 σ. , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γανόχωρα της Ανατολικής Θράκης: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπο Express, 1976 . 148 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημοι ειδήσεις εκ της Χερσονήσου του Αίμου:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 1 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 72 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαράντα Εκκλησιαί Ανατολικής Θράκης / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1967 . 57 σ. , Τόμος 33 (1967) 318-374 | Ανατύπωση του έργου «Περιγραφή ιστορικογεωγραφική της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών». Εν Αθήναις, Θ. Παπαλεξανδρή, 1881. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστικαί σημειώσεις νομού 40 Εκκλησιών. by Μαγκριώτης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1969 . 42 σ. , Τόμος 34 (1969) 227-268 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλλίσματα θρακικά-Ήθη και έθιμα Αδριανουπόλεως-Παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις-Παραμύθια Αδριανουπόλεως-Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1935 . 66 σ. , Τόμος Β' (1935-36) 147-202 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαρχία 40 Εκκλησιών: (πληθυσμός, ήθη, έθιμα και γλωσσικά ιδιώματα) / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 181-203. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις Σαράντα Εκκλησιών Αν. Θράκης / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 48 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 1 (1928) 141-188. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμικτα λαογραφικά: Δεισιδαιμονίες Σαράντα Εκκλησιών / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 447-452. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο από τη σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα : by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 461-474. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης : by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 212-226. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαράντα Εκκλησιών σύμμικτα λαογραφικά / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 440-456. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών Αν. Θράκης / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 457-474. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαράντα Εκκλησιών σύμμικτα λαογραφικά / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 288-300. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών Αν. Θράκης / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 340-354. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα. Ευεργέται Ξάνθης, Σαράντα Εκκλησιών   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 391-393. Καταγράφονται οι: Παναγιώτης Στάλιος, Μιχαήλ Ματσίνης, Θεόδωρος ΖαλάχαςΣεβαστός Κωνσταντίνου Κακλαβατζής, Δημήτριος Π. Δοδόπουλος Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha