Ιστορία του Ρωσσο-τουρκικού πολέμου by Λουρέντζης, Κωνσταντίνος Ε. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πληθωνίδης, Κ., 1878 . 791 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και ο ελληνισμός / by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 91 σ. ; , Περιεχόμενα : Ι. Η βοσνιακή κρίσις και η πρεσβευτική διάσκεψις της Κωνσταντινουπόλεως. ΙΙ. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. ΙΙΙ. Το Συνέδριον του Βερολίνου. Διαλέξεις γενομ.εις την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών τη 29η Νοεμβρίου, 3η και 13 Δεκεμβρίου 1952 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Personal reminiscences of general Skobeleff by Nemirovitch-Dantchenko, V.Ι. Publication: London: Allen, W.Η. & Company, 1884 . xi+346 σ.: Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La guerre sur le Danube (1877-1878) by Farcy, Camille Publication: Paris: Quantin, Α., 1879 . 433 σ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Guerre d'Orient en 1876-1877: by Lecomte, Ferdinand Publication: Paris: Tanera, Ch., 1877 . 2 τ.; , Τόμοι 1-2 Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1787-1792) by Κόλιας, Γεώργιος Τ. Publication: Αθήνα: Χρονόπουλος, Χρ., 1940 . 96 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Souvenirs d'un officier d'ordonnance: by Monlarlarsky, W.Μ. Publication: Paris: Chapelot & Cie, 1899 . x+260 σ.: Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ausfuhrliche geschichte des krieges zwischen Russland, Oesterreich und der Turkey und des daraus entstandenen nordischen Krieges   Publication: Wien: Oehler, Joseph Georg, 1791 . τ. , Τόμος 2-3 | Λείπει ο 1ος τόμος | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Ελληνικό Γυμνάσιο Date:1791 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈxpédition de Crimée : l'armée francaise a Callipoli, Varna et Sébastopol: by Bazancourt, C. Publication: Paris: Amyot, 1913 . 2 τ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η κατάληψις της Φιλιππουπόλεως υπό των Βουλγάρων εν έτει 1885:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 8 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 434-441 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάληψις της Φιλιππουπόλεως υπό των Βουλγάρων εν έτει 1885:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 7 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 670-676 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εν έτει 1770 ναυμαχίαι μεταξύ Ρωσικού και Τουρκικού στόλου εις την λαϊκήν μας ποίησιν / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Ελληνικά", τ.ΙΒ' (1971) 109-114 24x17εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενέργειαι του Βολταίρου προς απελευθέρωσιν της Ελλάδος κατά την διάρκειαν του Ρωσσο-τουρκικού Πολέμου 1768-1774 / / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1969 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", τχ.211-212(1969) 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der San Stefano vertrag und das Griechentum / by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 79 σ. ; 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αι εν έτει 1770 Ναυμαχίαι μεταξύ ρωσικού και τουρκικού στόλου εις την λαϊκήν μας ποίησιν / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 109-114 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha