Ρεντίνα: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1995 . 3 τ.: , Τόμος Ι: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1995, σ. xii+236. Τόμος ΙΙΙ: Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ. 2002, σ. 616. Τόμ.IV, Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2000, σ. 435. (Διπλό). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη του οχυρού οικισμού της Ρεντίνας στη Μακεδονία. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 59-61 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Redina. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Χ.τ.: ΑΙΜΟΣ, 1997 . 4 σ.: , Τόμος "Secular medieval architecture in the Balkans and its preservation", σ. 82-85 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός οικισμός της Ρεντίνας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 32 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Β", σ. 605-637 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή κάστρου Ρεντίνας (1995) / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 16 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995", σ. 335-350. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες παρατηρήσεις στην οικιστική του βυζαντινού οχυρού οικισμού στης Ρεντίνας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 16 σ.; , Τόμος "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 291-306 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μακεδονικά Τέμπη ήτοι τα στενά της Αρεθούσης (Αρέντα ή Ρεντίνα Μπουγάζ). Μεθ ενός εγχρώμου χάρτου. by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1904 . 11 σ.; , Τόμος Η' (1904) 35-45 | [τυπ] Εστία-Μάισνερ & Καργαδούρη. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία κεραμική από τη Ρεντίνα / by Καραβασιλείου, Ζαφειρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 30 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 83-112 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le bourg byzantin de Redina contribution a la topographie historique de Mygdonie by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 56 σ.: , Τόμος 24 (1983) 3-18+38 πίν. | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθολογία ερευνών : ανασκαφή Ρεντίνας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Χ.ε., 2015 . 261 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επισκοπή Λητής και Ρεντίνης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979 . 28 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής", τ.24 (1979) 327-355 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρεντίνα / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.65-72 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικισμός της Ρεντίνας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 4 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η διατήρησή της", σ.82-85 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha