Ανάλυσις του νομοσχεδίου του κου Δ. Πετρίδου περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Εστία, 1895 . 152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων του πλήρους δημοτικού σχολείου των αρρένων κατά τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . 90 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικόν σύστημα δημοτικής εκπαιδεύσεως παρά τοις Έλλησιν ήτοι διδακτική και παιδαγωγική διά πλήρη δημοτικά σχολεία μετά τεχνικής εκπαιδεύσεως. Τόμος Α΄. Διδακτική. by Παυλίδης, Ιωακείμ Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1895 . κα΄+376 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ευρυτέρας διαδόσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως: by Μιχαλόπουλος, Θεμ. Ι. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1905 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί τινών συγχρόνων ζητημάτων: by Δόσιος, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1874 . (5)+104 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί δημοτικής εκπαιδεύσεως ήτοι τι θα εκέρδιζεν η κοινωνία άν ήσαν καλύτερα τα δημοτικά σχολεία by Παπασωτηρίου, Γιώργος Publication: Ηράκλειο: Αλικιώτης, Νικόλαος, 1907 . 87 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδεία και πολιτισμός. by Νίνιος, Πέτρος Β. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Βιβλίο, 1964 . 109 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Συμβουλαί περί διευθύνσεως των νηπιαγωγείων] by Carpentier, Pape Publication: Χ.τ.: χ.ε., . [2]+230 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εγχειρίδια ιστορίας της ΣΤ' δημοτικού 1979, 1997, 2006: by Βασιλείου, Σωτηρούλα Κ. Publication: Λευκωσία: Επιφανίου Κ., 2009 . 237 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Παιονίας: by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Γουμένισσα: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιονίας, 2010 . 85 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία στην πρώτη τάξη: by Κυρτσόγλου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Σύρος, Σπύρος, 1951 . 88 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σχολικά προγράμματα και διδακτικαί οδηγίαι   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1908 . 2 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος περιέχον την ύλην του προγράμματος της Δ' τάξεως των δημοτικών σχολείων by Φωτόπουλος, Φωκίων Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1842 . 79 σ.: , Τόμος τχ. Α' Date:1842 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γραμματική διδασκαλία των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1919 . 32 σ. , Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» του Βασιλείου της Ελλάδος. Τχ.Α΄, σ. 78 (1919) 566-567. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τρία χρόνια δάσκαλος: by Δελμούζος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1913 . 30 σ. , Ανατύπωση από το «Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου» | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος γστ η΄ (υπ αρίθ. 3098) της 18 Αυγούστου 1905. Τροποποίησις των νόμων της δημοτικής εκπαιδεύσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1906 . 8 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 22x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλωσσική διδασκαλία της Δ΄ τάξεως του δημοτικού σχολείου.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1920 . (2)+38σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νάρθηκας και ο φάλαγγας ήτοι πρωτόγονος τύπος του δημοτικού μας σχολείου by Ευσταθίου, Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφημερίδα των Βαλκανίων, . 39 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Χριστοφόρου Νάλτσα Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σχολείο και αρχαιότητες: by Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία Publication: Αιανή: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, 2005 . 20 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστική σχολή Βαρδαρίου 1897-1922 by Κουκούδης, Αστέριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονικέων Πόλις: Τετραμηνιαία Θεσσαλονίκεια Έκδοση, 2007 . 46 σ.: , Παράρτημα του τ. 22 του περιοδικού " Θεσσαλονικέων Πόλις". Η Σχολή Βαρδαρίου μετονομάστηκε σε "57ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης". Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha