Η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης απέναντι στο αίτημα για ριζικές πολιτειακές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις / by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 131-140. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικά γαιοκτητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης (1916-17) by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 16 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, σ. 19-34 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη το 1916-17 και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. by Αναστασιάδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 20 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, σ. 35-54 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα νόμισμα για δύο κυβερνήσεις: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 16 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, σ. 75-90 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρωσις διορισμών υπαλλήλων και υπηρετών Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, σ. 111 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί κυρώσεως του από 3 Ιουλίου 1917 Β. διατάγματος περί των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1916 και 1917 του υπό την Προσωρινήν Κυβέρνησιν της Θεσσαλονίκης διατελέσαντος τμήματος του Κράτους κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 13 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, αρ.5, σ. 100-112 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκτακτοι και μόνιμοι διοικ. υπάλληλοι Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 2 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.162, αρ.22, σ. 626 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δραστηριότητες της "Προσωρινής κυβέρνησης" του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1916-1917, όπως σκιαγραφούνται στην επίσημη εφημερίδα της. by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 20 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη: Η προσωρινή κυβέρνηση 1916-17, σ. 55-74 | Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέαΒλ. ΧΙ-286-141 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τους συμμάχους (Σεπτέμβριος 1916-Ιούνιος 1917) / by Μουρέλος, Γιάννης Γ. Publication: Αθήνα: Μνήμων, 1980 . 38 σ. , Ανάτυπο από τον "Μνήμων", τ.Η' (1980) 150-188 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επίσημη εφημερίδα της "προσωρινής κυβερνήσεως" Θεσσαλονίκης του Ελευθέριου Βενιζέλου : by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 . 10 σ.: , Άρθρο από το "ΣΤ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ.91-101 24x17εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αξιόλογες πληροφορίες για την Θεσσαλονίκη στην εφημερίδα της "προσωρινής κυβερνήσεως" του Ελευθέριου Βενιζέλου (1916-1917) / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη : Σφενδόνης, 1991 . 4 σ.; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο", (1991) 177-180 18x13 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγροτική νομοθεσία (1917) της "Προσωρινής Κυβερνήσεως" Θεσσαλονίκης του Ελ. Βενιζέλου / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1989 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνο Βαβούσκο", τ.1 (1989) 477-486 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης : η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων :   Publication: Αθήνα : Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, 2017 . 196 σ.: Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha