Ελληνικά χρονικά: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1956 . 91-248 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διήγησις της τρομεράς πολιορκίας και αλώσεως της Αμμοχώστου κατά το έτος 1571. by Gatti, Angelo Publication: Cairo: Πολίτης, Ι., 1926 . (2)+125 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου 1825-1826. by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1963 . 592 σ. +(32) εικ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολλογίου: by Σπυρομίλιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1926 . λβ΄+151 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Normannen in Thessalonike: by Hunger, Herbert Publication: Graz: Styria, 1973 . 170 σ. , Τόμος Γ' Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La presse française face a la chute de Missolonghit a la bataille Navale de Navarin / by Δημάκης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 477 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μεσολόγγι και ο φιλελληνισμός: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1971 . 54 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Papers relative to military affairs in Asiatic Turkey and the defence and capitulation of Kars   Publication: London: Harrison and Sons, 1856 . xii+356 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Συμβουλευτικός προς του Θεσσαλονικείς" του Μανουήλ Παλαιολόγου / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 18 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 290-307 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας δουξ Θεσσαλονίκης μη συνταυτισμένος μέχρι τώρα : by Βαρζός, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 17 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 20 (1980) 30-47 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου. by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 17 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 336-352 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 16 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 414-429 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 17 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 486-502 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 13 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 540-552 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 13 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 601-612 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 10 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 681-690 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 8 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 724-731 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 11 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 798-808 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Δυτικής Χ: Ελλάδος: by Μικρούλης, Στασινός Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . 24 σ. , 1η έκδοση: Εν Μεσολογγίω, Εκ της τυπογραφίας Δημητρίου Μεσθανέως, 1824. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τους υπέρ πατρίδος αποθανόντας, εν τη πολιορκία των Αθηνών. Εντός της πόλεως και του φρουρίου. Έτει σωτηρίω 1826. Και τον επιτάφιον εις αυτούς λόγου. Ταις ενδόξεις και αειμνήστοις Οικογένειαις των προμάχων της ελευθερίας Ελλήνων. Και φιλελλήνων των ευνραμόντων εις τούτο. διά τας μεγάλας αυτων υπέρ της Ελλάδος θυσίας μετά της προσηκούσης ευγνωμοσύνης by Σουρμελής, Διονύσιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . (4)+22 σ. , 1η έκδοση: Εν Αιγίνη, εκ της Ανεξαρτήτων Τυπογραφίας Παντελή Κ. Παντελή, 1828. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha