Η ρουμάνικη προπαγάνδα στο Βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου: by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1995 . 452 σ.; , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Άπαντα: by Κρυστάλλης, Κώστας Δ. Publication: Αθήνα: Νέα Μέλισσα, 1952 . 4 τ. , Δεμένα όλα μαζί. Τόμ.Α, Αθήνα: [τυπ.] Νέα Μέλισσα, 1952, σ.κγ+327. Τόμ.Β, Αθήνα: [τυπ.] Τα Γιάννενα, 1948, σ. η+241. Τόμ.Γ, Αθήναι: [τυπ.] Νέα Μέλισσα, 1952, ιε+239. Τόμ.Δ, Αθήναι: Επιτροπή εράνων υπέρ ανεργέσεως προτομής του εν τη γενέτειρά του Συρράκω Ηπείρου,1940, σ. 47. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η Πίνδος και τα χωριά της: by Ενισλείδης, Χρήστος Μ. Publication: Αθήνα: Λεοντιάδης, Χαρ., 1951 . 164 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο by Αυδίκος, Ευάγγελος Γρ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008 . 360 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τ'άγραφα ήτοι η άγραφη ιστορία παλαιά, νεωτέρα και σύγχρονος των θρυλικών Αγράφων της Πίνδου, της Αργιθέας και των χωριών της by Σταθης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ροσσολάτος, 1971 . 316 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The nomads of the Balkans: by Wace, Α.J.Β. Publication: London: Methuen, 1972 . x+332 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ζωή του λαού μας τραγουδισμένη: Βόιο-Οντρια-Γκουρούσια-Γράμμος-Αρίνα-Σμόλικας / by Τσίγκαλος, Δημ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1985 . 180 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι νομάδες των Βαλκανίων: by Wace, Α.J.Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1989 . κδ'+346 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: The nomads of the Balkans Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Διασχίζοντας την Πίνδο : Α΄ περίοδος (2002-03) Ν. Γρεβενών / by Πίκουλας, Γιάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ. 669-678. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προϊστορικές έρευνες στην Πίνδο : η ορεινή περιοχή των Γρεβενών. Τα πρώτα αποτελέσματα / by Ευστρατίου, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 9 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ. 581-589 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διασχίζοντας την Πίνδο : Β΄ περίοδος (2003) : Ν. Γρεβενών / by Πίκουλας, Γιάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 8 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ. 611-617 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διασχίζοντας την Πίνδο : Γ΄ περίοδος [2004] Μεθόριος Νομού Γρεβενών / by Πίκουλας, Γιάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 7 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ. 641-647 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι διαβάσεις της Πίνδου και ο Φίλιππος Β΄. by Πίκουλας, Γιάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 12 σ.; , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 209-220 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την Πίνδο στον Όλυμπο : by Πίκουλας, Γιάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008 . 4 σ. , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20, 2006", σ.587-590 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μάχη της Αετορράχης: by Κόκκινος, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 22 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος Ι Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυναίκα της Πίνδου / by Διδασκάλου, Ιφιγένεια Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1975 . 15 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι δίοδοι της Πίνδου κατά τους προϊστορικούς χρόνους. by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 16 σ. , Τόμος Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Άμαντον, σ. 287-302 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορεινοί δρόμοι στη Βόρεια Πίνδο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 20 σ.: , Τόμος Ιστορική Γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής..., σ.3-10,179-190 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιασμός πλέγματος ορεινών διαδρομών στη νότια Πίνδο: by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011 . 34 σ.: , Τόμος Συνέδριο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση σσ. 247-271 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πίνδος, ο Αλιάκμονας και τα πέτρινα γεφύρια: by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Γρεβενά: Αλτιντζής, Θανάσης, 2012 . 16 σ.: , Τόμος Συνέδριο. Τα Γρεβενά: ιστορία-τέχνη-πολιτισμός (2002) σσ. 1-16 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέως Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha