Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν συνταχθέν υπό....του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας / by Μάγνης, Δανιήλ Δημήτριος Publication: Venezia: Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα, 1834 . (6)+viii+568 σ.: , Επίμετρον: Πίνακες δύο διαφόρων συλλογών και εκδόσεων. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Στη σελ. τίτλου φέρει ιδιόχειρο σημείωμα. Βλ. και Γκίνη-Μέξα αρ. 2391. Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πηλιορείται εν Αιγύπτω by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύλλογος Ζαγοράς, 1936 . 128 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογή από τα δημοσιέυματά του. by Σαράτσης, Δημήτρης Publication: Βέροια: χ.ε., 1954 . 156 σ.: , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1954 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Ζαγοράς Πηλίου και η σημασία της βιβλιοθήκης αυτής: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αθήνα: Χρυσόχου, Κίμων, 1967 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1967 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Πηλιορειτικαί μελέται: by Παπαϊωάννου, Στράτος Κ. Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Κ.Π., . 184 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στο Πήλιο: by Γεωργιάδου-Λαμπίρη, Ηρώ Publication: Αθήνα: χ.ε., 1982 . 83 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός της Αγίας Μαρίνας Κισσού: by Λαγόπουλος, Αλέξανδρος-Φαίδων Publication: Βέροια: Δήμος Μουρεσίου, 2009 . 111 σ.+(6) αναδ. πίν. : Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις Πηλιορείτες πρωτοπόροι by Μουρογιάννης, Γιάννης Publication: Βέροια: χ.ε., 1993 . 176 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μελισσηνοί της Δημητριάδας Κτήτορες Ι.Μονών by Παπαθανασίου, Απόστολος Δ. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1989 . 143 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μαγεία του Πηλίου by Δικήτας, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 50 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατασκηνώσεις ΧΑΝ Πηλίου Άγιος Γιάννης καλοκαίρι 1980.   Publication: Θεσσαλονίκη: ΧΑΝΘ., 1980 . 2 φυλλάδια σ.: , Υπάρχουν τα εξής: 1980, [1981] Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Θεσσαλίας-Ιστορικά Πηλίου / by Λιβανός, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1959 . 36 σ.: , Τόμος Η΄ Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυναίκες της Θεσσαλίας και του Πηλίου / by Πάντου, Καλλιόπη Κ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1959 . 43+(4) σ.: , Τόμος Η΄ Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί έρευναι επί των τοπωνυμίων του Πηλίου / by Χατζηκώστας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1959 . 36 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πηλιορείτες λόγιοι στην Αίγυπτο. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1958 . 32 σ.: , Τόμος Ζ΄ (1958) Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κατασκήνωση ΧΑΝ Πήλιο 1924-2014 : 90 χρόνια ιστορία / by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη : Εθνικό Συμβούλιο Χ.Α.Ν. Ελλάδος, 2014 . 301 σ. : 29x25 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηλιορείτικες φορεσιές / by Μακρής, Κίτσος Α. Publication: Βόλος : Χ.ε., 1949 . 32 σ., 8 σχ. : 34x24 εκ.. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ενύπνιο του μοναχού Νείλου Μαλιασσηνού και η μονή Θεοτόκου Μακρινιτίσσης Οξειας Επισκέψεως / by Λουκάκη, Μαρίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 341-356 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήρθαν τα καράβια τα Ζαγοριανά : by Καπανιάρης, Αλέξανδρος Γ. Publication: Βόλος : Εκδοτική Δημητριάς, 2015 . 357 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρώτο ορεινό σανατόριο: by Γουργουλιάνης, Κι. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 2013 . σ. 239 : 30x24 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha