1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Ελλάς: by Baedeker, Karl Publication: Αθήνα: Ταρουσόπουλος, Ν., 1907 . 686+4 σ.: , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άθως: Αναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1885 . 375 σ. ; 22x15 εκ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιον Όρος (Άθως): Η ιδιότυπη «πολιτεία» του κόσμου.(Ταξιδιωτικές εντυπώσεις και περιγραφές, ιστορικά και άλλα στοιχεία, θέματα, απόψεις κ.λ.π.) / by Συνάδος, Παναγιώτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 156 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλουπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών και χρονολογικών πινάκων προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.... / by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1851 . 3 τ.: , Τόμ.Α΄: Περιέχων την εντός και πέριξ τειχώνΚωνσταντινούπολιν. (Διπλό) (Από τις Δωρεές Φ.Δραγούμη και Η.Καλαϊτζή). Τόμ.Β΄ : Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίαν και ταεκατέρωθεν του Βοσπόρου. Αθήνησιν, 1862 (Δωρεά Θ.Νικολόπουλου). Τόμ.Γ΄ : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη και έθη τωντης Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων. Αθήνησιν,Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1869. (Δωρεά Η. Καλαϊτζή). Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική περιγραφή του εν Κωνσταντινουπόλει Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής, και των εν αυτώ υπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων. by Κ.Ρ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Παπαδόπουλος, Λ.-Λεωνίδης, Ι., 1841 . 32 σ. , Στη σελίδα τίτλου κόσμημα χαρακτικό. τη σ. 2 ολοσέλιδο χαρακό. | Δωρεά Γ. Αστεριάδη Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos.... by Ιωσήφ ο Γεωργειρίνης, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 20 χ.α.+112 σ. , Φωτοτύπωση Ανατύπωση από την Α΄ έκδ. London, W.G., 1678. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μονή Φιλοσόφου. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . 496 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονόμισσα η Κυρία Κουκουζέλισσα. by Αλέξανδρος, Λαυριώτης Μοναχός Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1956 . 64 σ.: Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οπτασία ωφέλιμος μοναχού τινος Αγιορείτου και το Άγιον Όρος «Άθως». by Νεόφυτος, Καλοφούντης Ιερομόναχος Publication: Χ.τ.: «Μωρέας», 1934 . 72 σ.: Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αγίω Όρει Άθω Ιερά Μονή του Αγίου Γρηγορίου 1300-1921... by Αγγελάκος, Βαρλαάμ Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Χριστομάνος, Ν., 1921 . 4φ+199+5 χ.α. σ.: Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λαυσαϊκόν του Αγίου Όρους: by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βόλος: Σωτ. Ν. Σχοινάς, 1953 . 115 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφική ιστορία του Αγίου Όρους Άθω : αρχήν έχουσα προ 2187 ετών / by Πίστης, Διονύσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία" Ν. Βαγδάμαλη 1870 . 104 σ. , Στις σ.101-103 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mount Athos the garden of the panaghia. by Mendieta, Emmanuel Amand de Publication: Berlin, Amsterdam: Akademie Verlag, 1972 . 360 σ.; Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους Άθω. by Γεράσιμος Σάλτης, Μοναχός Publication: Καρυαί: χ.ε., 1923 . Ιστ΄+186 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο: Αρ. εισ. Α. 3010 από τη Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη. Στη σελίδα τίτλου του ίδιου αντιτ. Υπάρχει σφραγίδα στρογγυλή: στο περίγραμμα «Ιερόν Κοινόβιον Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος 1916» και κτητ. υπογραφή Γ. Παπαηλιάκη. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Geographisch Statistischer Abriss des Konigreich Westphalen. by Hassel, Georg Publication: Prag: Diesbachischen Buchhandlung, 1809 . (2)+398 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Konigreich Holland / by Hassel, Georg Publication: Prag: Diesbachischen Buchhandlung, 1809 . 232 σ. , Λείπει η σελ. τίτλου και οι σελ. 1-2. Δεμένο μαζί με άλλο. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Ζαβουλών ή Βαζελών / by Τοπαλίδης, Πανάρετος Αρχιμανδρίτης Publication: Εν Τραπεζούντι: Τύποις Γεωργίου Ε. Μιχαηλίδου, 1909 . 411 σ. , Στις σ. 400-410 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Στη σ. τίτλου Χφ.σημειώματα. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Géographie Ancienne de la Macédoine / by Desdevises-Du-Dezert, Th. Publication: Paris: Auguste Durand, 1863 . xii+455 σ.; Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος/ by Κομνηνός, Ιωάννης Publication: Εν Βενετία : Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1864 . 94 σ. , Υπάρχει η 1η έκδ.(1856), ΑΛΞ-1259. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Klosterland des Athos / by Schmidtke, Alfred Publication: Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1903 . 168 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha