Η Ελλάς, η Ρωσσία και ο Πανσλαυϊσμός. by Παπαγεωργίου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1945 . 96 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως και Χαλκιδική.   Publication: Αθήνα: Εταιρεία "Ελληνισμός", 1902 . 95 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαυισμός ή Γερμανισμός; : ήτοι ιστορικόν δοκίμιον / by Πανάς, Μενέλαος Μ. Publication: Αθήνα: Αθηναϊκό Τυπογραφείο, 1915 . 112 σ. ; 21x14 εκ. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανσλαυσταί. Οι μεγάλοι εχθροί του Γένους. by Αναστασόπουλος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1906 . 388 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bakounine et le Panslavisme révolutionnaire: by Hepner, Benoit Publication: Paris: Marcel Riviere et Cie, 1950 . 320 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Balkan et l'Adriatique: by Dumont, Albert Publication: Paris: Didiér et Cie, 1874 . iv+413 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πρεσβευτής της Ρωσσίας Ευγένιος Νοβίκωφ περί του Πανσλαυισμού και του Ανατολικού ζητήματος: by Γκίκας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 26 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 732-750 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Διαλέξεις εν τω φοιτητικώ τμήματι της Εταιρείας του Ελληνισμού]: by Βασιλείου, Κώστ. Α. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 6 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 139-144 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμφίβολον πολιτικόν δόγμα:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 176 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 283-288 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτη ιστορική εμφάνισις του πανσλαυισμού. by Αναστασόπουλος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 8 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 793-800 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία και το Κομιτάτον του Αίμου. by Blind, Karol Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 3 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 117-119 | Άρθρο πρωτοδημοσιευμένο στο St. jame's Gazétte Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βούλγαροι και η Μακεδονία : by Τσόντος-Βάρδας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1929 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.3 (1929) σ.9 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βούλγαροι και η Μακεδονία : by Τσόντος-Βάρδας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1929 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.4 (1929) σ.4-5 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρωσσοβουλγαρική προπαγάνδα προς εκσλαυϊσμόν της ελληνικής Μακεδονίας / by Ιατρού, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1930 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.9(1930) σ.7-9 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ρωσσοβουλγαρική προπαγάνδα προς εκσλαυϊσμόν της ελληνικής Μακεδονίας / by Ιατρού, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1930 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.10 (1930) σ.3 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πανσλαβισμός μας απειλεί και μας ξεθεμελιώνει ή τα διά των Γιουγκοσλάβων, Βουλγάρων και Αλβανών εν τη Ανατολή τεκταινόμενα. by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1947 . 13 σ. , Βλ. και ΧΙ-284-251 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πανσλαβισμός μας απειλεί και μας ξεθεμελιώνει ή τα διά των Γιουγκοσλάβων, Βουργάρων και Αλβανών εν τη ανατολή τεκταινόμενα. by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1947 . 13 σ. , Βλ. και Φ-ΠΠΧ | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τρομερός κίνδυνος εξαφανισμού της ελληνικής φυλής: by Βαφειάδης, Θωμάς Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 32 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνομάθεια του Γεώργιου Krizanic και οι σχέσεις του με τους Έλληνες / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 36 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.5(1976) 9-45 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δύναμις του πανσλαβισμού, του κομμουνισμού και του ιμπεριαλισμού ως προς την Ελλάδα / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1948 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1948), σ.33-38 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha