Ο αφέντης Αϊ Γιώργης της Αράχωβας και το πανηγυράκι: by Λούτσου, Καλή Γ. Publication: Αράχωβα: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αράχωβας, 1997 . 399 σ.: , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση των συγγραφέων. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λησμονημένοι ορίζοντες Ελλήνων εμπόρων: by Κατσιαρδή-Hering, Όλγα Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1989 . 237 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πανηγύρι του αγίου Αθανασίου στη Νιγρίτα. Η θρησκευτική συμπεριφορά ως προσδιοριστικός παράγοντας τοπικής ταυτότητας / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 39 σ.: , Τόμος: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 81-119. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κούνιες στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στα Βλαχοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας / by Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2009 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 14 (2009) 599-606. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικαί θρησκευτικαί πανηγύρεις by Γκιζέλης, Γρηγόριος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 12 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ. 21-33 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α΄: Το χρονικόν του απαγχονισμού του Πατριάρχου Κων/λεως Γρηγορίου Ε΄ (1821) κατ αφήγησιν του πρώην Μετρών και είτα Σηλυμβρίας κκ. Ζαχάρα, αυτόπτου μάρτυρος γενομένου.: by Οικονομίδης, Λάμπρος Χ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1964 . 16 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πανηγύρεις των ναών της Θεσσαλονίκης και τα έσοδά τους στις αρχές του 15ου αιώνα. by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 12 σ.: , Τόμος Β΄Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία, σ.143-154 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εμποροπανήγυρη των Φαρσάλων: by Καμηλάκης, Παναγιώτης Ι. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1980 . 38 σ. , Τόμος "Πρακτικά του Α' Συνεδριου Θεσσαλικών Σπουδών" σσ. 95-130 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου στην Πιάβιτσα : φωτογραφική διαδρομή (1926-2011) / by Χιούτης, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : Μαυρογένης Α.Ε., 2012 . 95 σ.: 21x14 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμαρίων ή περί των κατ' αυτόν παθημάτων : by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 16 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 189-204. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πανήγυρις της Σηλυβρίας: (αναμνήσεις) / by Πρόδικος Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 55-69. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμποροπανηγύρεις και πανηγύρια στην ευρύτερη περιοχή τού Σχολείου μας   Publication: Κοίμηση: Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών, 2001 . 28 σ.; 17x12 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πανήγυρις του Αγίου Αντωνίου στη Βέρροια / by Θαλασσινός, Συμ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1921 . 4 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1921), 114-117 Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα πανηγύρια της Θράκης / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1937 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 8 (1937) 412-419. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χορός στις γιορτές και στα πανηγύρια του νομού Κοζάνης / by Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1991 . 30 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1991) 223-253 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλιά τα πανηγύρια / by Καραπατάκης, Κώστας Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2000 . 23 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2000) σ. 390-412 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πανηγύρι του χωριού μου όπως γινόταν στην Αμυγδαλιά τα μεταπολεμικά χρόνια / by Σταματόγλου, Γιάννης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2008 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2008) σ.183-194 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιερά μονή Αγίου Προδρόμου (Τιμίου Σταυρού) Παλαιοκάστρου και τα γεγονότα της πανήγυρης του 1904 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1998 . 12 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.13(1998) 117-128 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εμποροπανηγύρεις στην περιοχή των Σερρών / by Βοζίκας, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2015 . 42 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.17(2015) 11-52 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πανηγύρι της Παναγίας της Γουμεράς / by Θεοφύλακτου, Θεοφύλακτος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.2 (1950) σ.21-24 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha