Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά: by Κασίνης, Κ. Γ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1973 . ιθ'+224 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Παλαμάς πατριδολάτρης: by Αποστολάτου, Στάμω Publication: Cairo: χ.ε., 1940 . 71 σ.: , Αμφιβολία στη χρονολόγηση του βιβλίου. Βλ. Ε. Μιχαηλίδη, Βιβλιογραφία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών (1853-1966). | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1940 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κωστής Παλαμάς: by Βουτιερίδης, Ηλίας Π. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1923 . 49 σ. , Στη σ. 1 σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξάνδρεια Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Costis Palamas: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σεράπιον, 1938 . 55 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στο Παλαμικό έργο. by Καραντώνης, Αντρέας Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Εστίας, 1929 . 56 σ. , Σφραγίδες:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αληθινός Παλαμάς: by Ζαχαριάδης, Νίκος Publication: Cairo: Κήρυξ, 1944 . 55 σ.: , Ανατύπωσις εκ της "Κόκκινης Σημαίας" Θεσσαλίας 1944. Στη σελ.1 σφραγίδα της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικά σημειώματα: Των έργων: by Φράγκος, Αναστ. Ν. Publication: Αθήνα: Νέα Τέχνη: Μηνιαίο Περιοδικό, 1927 . 63 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ταξίδι του Κωστή Παλαμά. by Καστρινός, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Καλλιτεχνικόν, 1971 . 77 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στην ποίησι του Παλαμά. by Νοτάρης, Ιωάννης Σ. Publication: Αθήνα: Χρήστου, Γ. Σ. και Υιός, 1953 . 36 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κωστής Παλαμάς και η Θεσσαλονίκη. by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 9 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 121-129 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικόν μνημόσυνον του ποιητού Κωστή Παλαμά: by Προυσής, Κώστας Publication: Λευκωσία: Κυπριακά Γράμματα, 1943 . 44 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως». Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο προφητικός. by Ταγκόπουλος, Δημ. Π. Publication: Αθήνα: Εστία, 1929 . 19 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παιδί στην ποίηση του Παλαμά / by Κατσίμπαλης, Γιώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Εστίας, 1929 . 22 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α study on the Palm-Tree of Kostes Palamas. by Παλαμάς, Κ. Λέανδρος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Εστίας, 1931 . 27 σ. , Σφραγίδες: Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσίτσαιας Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτεία και Παλαμάς by Δασκαλάκης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Σάκκουλας, 1943 . 16 σ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωστής Παλαμάς: by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Νέα Ζωή, 1926 . 31 σ.: , Ομιλία που έγινε στην αίθουσα "Αισχύλου-Αρίονος" (13-2-1926) Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωστής Παλαμάς:   Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 2011 . 116 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο γράμματα του Παλαμά στον Αιμίλιο Ριάδη / by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 142-155 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο όψεις του λόγου στην ποίηση του Παλαμά / by Φιλοκύπρου, Έλλη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 47 (1997) 95-111 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εποχή της "Τρισεύγενης' / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη : Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος, 1964 . 25 σ.; 17x12 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha