Συμβολικές παραστάσεις της Νίκης στην παλαιοχριστιανική τέχνη της Δύσης / by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρας, 1994 . 245 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The dendrites in pre-Christian and Christian historical-literary tradition and iconography by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Rome: L’Erma di Bretschneider, 1995 . 98+(2)+19 πιν.+(3) σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ίαση του παραλυτικού στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή εικονογραφία / by Καζαμία-Τσέρνου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Γιώργος Δεδούσης, 1994 . 258+(8)+85 πιν.+(2) σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η τεχνική Opus Sectile στην εντοίχια διακόσμηση: by Ασημακοπούλου-Ατζάκα, Παναγιώτα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1980 . xxviii+209+82+xvi σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . xii+499 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Altchristliche und Byzantinische Kunst. by Wulff, Oskar Publication: Berlin: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1918 . 2 τ.: , Vol.Ι: Die Altchristliche Kunst: Von Ihren Anfängen bis zur mitte des ersten jahrtausends, σ. vii+360+ xix πίν.Vol.ΙΙ: Die Byzantinische Kunst: Von der ersten blüte bis zu ihrem Ausgang, σ. (4)+[361-632]+[xx-xxxiii] πίν. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολικές παραστάσεις της ειρήνης και της ελπίδας στην παλαιοχριστιανική τέχνη της Δύσης / by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1990 . 272 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πονήματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2004 . 1056 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιοχριστιανική βασιλική Νικήτης Χαλκιδικής. by Νικονάνος, Νίκος Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 76-77 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παλαιοχριστιανική τοιχογραφία της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 16 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 555-570. | Φωτοτυπική ανατύπωση από τα «Βυζαντινά» Η' (1977) σ. 411-417. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παλαιοχριστιανικοί άμβωνες της Θεσσαλονίκης. by Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ευτυχία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 18 σ.: , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.203-220 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προχριστιανικές αρχαιότητες στον Άθω / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 15 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ. 391-405. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και τέχνη κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ. 291-297. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα της Αρχαιολογικής Συλλογής Έδεσσας και της περιοχής της. by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 17 σ.: , Τόμος "Β΄ Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 103-119 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο τοιχογραφημένοι παλαιοχριστιανικοί τάφοι από τη Βέροια / by Παζαράς, Θεοχάρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 234-245 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le décor sculpté du baptistère paléochrétien: by Moracchini-Mazel, Geneviève Publication: Bastia: Cahier Corsican, 1981 . 20 σ.: , Τόμος 92 (1981) 1-20 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: early Christian Art / by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 12 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 238-249. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Παλαιοχριστιανική τέχνη / by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 12 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 238-249 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μνημειακή ζωγραφική της παλαιοχριστιανικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη. Ψηφιδωτά και τοιχογραφίες από τις ανασκαφές του ΜΕΤΡΟ / by Παϊσίδου, Μελίνα Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 655-679. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη : τέχνη και μνημεία κατά την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή περίοδο / by Νικονάνος, Νίκος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1997 . 6 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία & Τέχνες",τχ.63 (1997) 95-100 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha