Εγχειρίδιο ελληνικής και λατινικής παλαιογραφίας by Thompson, Ε.Μ. Publication: Αθήνα: Γρηγοριάδης, Βασ. Ν., 1973 . 501 σ. , 1η έκδοση, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe aux XVIIe siécle by Chassant, Alpf. Publication: Paris: Martin, Jules, 1885 . (6)+160 σ.: Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία / by Mioni, Elpidio Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1979 . 206 σ.+30 πίν.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Introduzione alla paleografia Greca Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Introduzione alla paleografia Greca by Mioni, Elpidio Publication: Padova: Liviana Editrice, 1973 . 140 σ.+30 πίν.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία. Τεύχος 2ο: Πίνακες με επιλεγμένα δείγματα γραφής και σχόλια / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 148 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Giovanni Onorio da Maglie: by Agati, Maria Luisa Publication: Χ.τ.: Academia Nazionale dei Lincei, 2011 . 351 σ.+22 πίν.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Oltre la scrittura. Variazioni sul tema per Guglielmo Cavallo by Bianconi, Daniele Publication: Paris: Centre d'Études Byzantines, Νéo-Helléniques et Sud-Est Européennes, 2008 . 405 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη / by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 15 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 139-153 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Παλιογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη : by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 5 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 26 (1987-88) 362-366 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paleografia greca e paleografia latina o paleografia greco-latina by Pratesi, Alessandro Publication: Bari: χ.ε., 1969 . 12 σ. , Τόμος "Studi storici in onore di Gabriele Pepe", σσ. 161-172 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paleographie et diplomatique slaves=Slavjaiska paleografija i diplomatika   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1980 . 2 τ.: , Vol.Ι: Rapports et communications du seminaire de paleographie et diplomatique Slaves, Septembre 1979, Sofia, p.323. Vol.ΙΙ: Conferences du second seminaire de paleographie et de diplomatique Slaves et rapports de la conference scientifique «LΈnluminure du livre manuscrit balcanique jusqu'au XVIIIe siecle», Sofia, Aout 1983. 1985, p.235. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 2003 . 87 σ.; , Περιέχει ευρετήριο χρονολογικής κατάταξης των έργων (σ.68-86) 24x17 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
*… και βίβλοι ἠνεῴχθησαν: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003 . 87+(14) σ.: εικ.; 21x14 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φόρμουλα ο γράφων παραγράφει στα ελληνικά χειρόγραφα / by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1991 . 38 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 42 (1991-92) 21-59 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Scribes and manuscripts of byzantine vernacular romances / by Αγαπητός, Παναγιώτης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 61-80 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική βιβλιογραφία (1950-1951) (Μέρος Β') / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 39 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.14 (1955) 245-284 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha