Γενική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ ημάς επιθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Γεωργίου Π. Κρέμου...: by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1889 . 4 τ. , Τόμ.Α΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1889, σ.4 χ.α.+π΄+840. Τόμ.Β΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1888, σ. 2 χ.α.+791.(Διπλό). Τόμ.Γ΄: Μέρος τρίτον: Νέα γενική ιστορία 1492 μ.Χ.-1789, εν Αθήναις, 1889, σ. 2 χ.α.+715. Τόμ.Δ΄: Νεωτάτη γενική ιστορία ως τέταρτος τόμοςσυμπληρωματικός της γενικής ιστορίας τουΑ.Πολυζωΐδου: Μέρος τέταρτον Νεωτάτη γενικήΙστορία 1789-1890, εν Αθήναις, 1890, σ.ιστ΄+1300. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οι μεγάλοι άνδρες της ανθρωπότητος: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1952 . 512 σ.: , Για τον Μέγα Πέτρο βλ. σ. 7-56. Για τον Α. Λίνκολν βλ. σ. 59-72. Για τον Ταλλεϋράνδο βλ. σ. 76-116. Για τον Μέγα Ναπολέοντα βλ. σ.120-164. Για τον Μέττερνιχ βλ. σ. 165-191. Για τον Μωχάμετ Άλι βλ. σ.196-214. Για τον Βίσμαρκ βλ. σ. 243-266. Για τον Ροβεσπιέρο βλ. σ. 271-286. Για τον Μαρά βλ. σ. 292-319. Για τον Δαντών βλ. σ. 325-342. Για τον Καβούρ βλ. σ. 369-404. Για τον Ουάσινγκτον βλ. σ. 479-510. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιος ιστορία. by Wells, Herbert George Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1952 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄, 1955, σ. 638, Τόμ.Β΄, 1952, σ. (2)+639-1437+130 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή | Τίτλος Πρωτοτύπου: The outline of history Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Α short history of the world. by Wells, Herbert George Publication: London: Watts and Co, 1934 . vi+313 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογικός πίναξ: by Νικολαΐδης, Σολομών Publication: Αίγινα: Βασιλική Τυπογραφία, 1833 . β΄+185 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1833 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Discours sur l'histoire universelle. by Bossuet, Jacques-Βénigne Publication: Paris: Librairie de Bibliophiles, 1885 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ. xiii+(2)+307. Τόμος Β΄: σ. (2)+343. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Oxford history of the twentieth century. by Howard, Michael Publication: Oxford, New York: Oxford University Press, 1998 . xxii+458 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό 146 χρόνων 1821-1967. Συνθήκες σταθμοί της ιστορίας / by Βλαγκόπουλος, Βλάσης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998 . xvii+795 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The twenty year's crisis 1919-1939: by Carr, Edward Hallett Publication: London: Macmillan and Co, 1951 . xii+244 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The future in perspective. by Neumann, Sigmund Publication: New York: Putnam's, G. Ρ. Sons, 1946 . x+406 σ.: Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημερών μας : by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Τυπ. Αντωνίου Αυκούλου. (Anton v. Haykul.), 1830 . 8 τ. , Γκίνης-Μέξας 1948, 2076. Τόμος Α: ΛΕΙΠΕΙ. Τόμος Β: 1830, σ. η΄+(2)+564. Τόμος Γ: 1830, σ. η΄+553+1 α. α. Τόμος Δ: 1830, σ. θ΄+584. Τόμος Ε: ΛΕΙΠΕΙ. Τόμος ΣΤ: ΛΕΙΠΕΙ. Τόμος Ζ: 1831, σ. ζ΄+440. Τόμος Η: 1831, σ. ζ΄+535. Τόμος Θ: 1831, σ. ζ΄+584. Τόμος Ι: 1831, σ. η΄+611+1 α.α. Τόμος ΙΑ: 1831, σ.στ΄+570. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1830 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
United Nations and world community by Feller, Α.Η. Publication: Boston: Little, Brown and Co, 1953 . xi+153 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικό του 20ου αιώνα:   Publication: Αθήνα: Δομική, 1990 . 5 τ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Άτλας της παγκόσμιας ιστορίας by Barraclough, Geoffrey Publication: Αθήνα: Η Καθημερινή, 1997 . 295 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ματιές στην παγκόσμιο ιστορία by Nehru, Jawaharlal Publication: Αθήνα: Φάρος, 1954 . 720 σ.; Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire Universelle by Cantu, César Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1867 . 20 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (20),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιος ιστορία by Καραβίας, Στάθης Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1932 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι δεμένοι σε τρεις. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία / by Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Πρωΐα, 1935 . 480+1103 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των νέων χρόνων   Publication: Αθήνα: Χρόνος, 1953 . 3 τ. , Οι τρεις τόμοι ομού δεμένοι Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Σύντομος γενική ιστορία εις δύω [sic] τόμους διηρημένη συλλεχθείσα εκ παλαιών τε και νεωτέρων συγγραφέων προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων / by Δάρβαρις, Δημήτριος Ν. Publication: Wien: Παρά τω Τυπογράφω Κυρίω Α. Αϋκούλω., 1817 . 2 τ. ; 22x14 εκ. Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha