Μεταλλευτική επισκόπηση Μακεδονίας-Θράκης   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείον Περιφεριακής Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος, 1969 . iv+61 σ.; Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mining and metallurgy in the Greek and Roman world by Healy, John F. Publication: New York: Thames and Hudson, 1978 . 316 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αξιοποίησις του ορυκτού πλούτου της Βορείου Ελλάδος by Πολυμερόπουλος, Λεωνίδας Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1960 . 92 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα περιβαντολογικής εκπαίδευσης:   Publication: Ελευθερούπολη: Γυμνάσιο Ελευθερούπολης, 1999 . 51 φ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνικός πλούτος: by Λοβέρδος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1927 . 93 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία: by Μαυρογορδάτος, Μ. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαδόπουλος-Μαρινέλης, 1931 . 178 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επενδυτικά σχέδια για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην Κεντρική Μακεδονία. by Σάλλας, Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 4 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.419-422 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ορυκτός πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας. by Μιχαηλίδης, Κλέοπας Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1987 . 6 σ.: , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία: Χθές-σήμερα-αύριο", σ.193-198 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Julius Speidel και η Θάσος. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 8 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 233-239 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο άγνωστος πλούτος της Ελλάδος: by Théry, Edmond Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 8 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 209-216 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ορυκτός πλούτος εν Ελλάδι και αι χρυσοφόροι προσχώσεις Νιγρίτης (Μακεδονίας) by Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1921 . 27 σ.; , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για την προέλευση του οψιανού στη Μακεδονία / by Πιλάλη-Παπαστερίου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 6 σ. , Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 277-282. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο «Παναγιωτάκης και δάσκαλος» του Φαρμακά στα 1789 ήταν ο «Παναγιωτατζής λογιώτατος». Ιστορικές ειδήσεις περί του ορυκτού πλούτου της Κύπρου επί τουρκοκρατίας. by Κύρρης, Κώστας Π. Publication: Λευκωσία: Κυπριακαί Σπουδαί: Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 1965 . 25 σ. , Τόμος ΚΘ΄ (1965) 161-181 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνικός πλούτος / by Λοβέρδος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1901 . 2 τ. ; , τ.Α΄: Γεωργικά προϊόντα. Κτηνοτροφία. Ορυκτά και μέταλλα. τ.Β΄: Βιομηχανία-συγκοοινωνία-ναυτιλία-εμπόριον 18x12 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ορυκτός πλούτος της δυτικής Μακεδονίας / by Λεοντάρης, Μιλτιάδης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1961 . 13 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1961) σ.65-77 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιεκτικότητες και ορυκτά ευγενών μετάλλων σε οφιολιθικά συμπλέγματα της Ελλάδας με έμφαση στο Βούρινο / by Οικονόμου, Μαρία Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2007 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2007) σ.255-262 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha