Πρόχειρον ορθογραφικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης.   Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1923 . ιβ΄+(2)+400 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κιβωτός της ελληνικής γλώσσης. Συμπηχθείσα μεν και πονηθείσα υπό των μελών της εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον Κουρουτζεσμέν του Γένους Σχολής. Επισκευασθείσα δε έπειτα και προσεπαυξηθείσα ιδία υπό Νικολάου Λογάδου, του Διδασκάλου Χρηματίσαντος τέως εν τη αυτή Σχολή των Γραμματικών, Ποιητικών και Ρητορικών μαθημάτων, κοινωθείσα δε διά του Τύπου αναλώμασι των Ομογενών χάριν της Ελληνικής Νεολαίας: by Λογάδης, Νικόλαος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1819 . (2)+ε΄+(3)+763 σ.: , Ο τόμος Α περιέχει τα στοιχεία Α-Δ. Γκίνης-Μέξας 1167. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας ή ορθογραφικόν νεομέθοδον,περιέχον τους αναγκαιοτάτους της ορθογραφίας κανόνας, εξερευνημένους ετυμολογικώς και γενικευμένους όσον ενδέχεται. Έτι κατά ποίους κανόνας γίνεται η σύνθεσις και παραγωγή κ.λ.π. by Σερούιος, Γ. Publication: Αθήνα: Σκλέπας, Θέμις Ιω., 1870 . 4 χ.α.+118 σ. , Στη σ. 4 χ.α. χφ γνησίου αντιτύπου και υπογραφή της Μαρίας Σερούϊου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εγκόλπιος εγκυκλοπαίδεια ορθογραφίας / by Ευσταθόπουλος, Δημ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", . 686 σ. ; 15x10 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha