Η βυζαντινή Ρόδος και οι Μουσουλμάνοι: by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα: Τροχαλία, 1994 . 75 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινοτουρκική ιστορία. by Δούκας Publication: Αθήνα: Κανάκη, 1997 . 695 σ. , Πρωτότυπο κείμενο και μετάφρασή του. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The reign of Manuel ΙΙ Palaeologus in Thessalonica, 1382-1387 by Dennis, George Τ. Publication: Rome: Institutum Orientalium Studiorum, 1960 . 179 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Émirat d'Aydin Byzance et l'Occident: by Lemerle, Paul Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1957 . [4]+276 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le monde ottoman des Balkans (1402-1566): by Beldiceanu, Nicoara Publication: London: Variorum, 1976 . 340 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La ville balkanique sous les Otttomans (XV-ΧΙΧ es.) by Todorov, Nikolaj Publication: London: Variorum, 1977 . 324 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈffort Ottoman by Rousseau, Louis Publication: Paris: Rudeval, F.R. De, 1907 . xliii+357 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το όραμα της λευτεριάς: by Ρουσιάδης, Μάριος Publication: Βέροια: Πυρσός, 1969 . 184 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Quelques preblémes relatifs à la résistance de Manuel ΙΙ Paléologue contre les Turcs Ottomans dans la Macédoine Grecque (1383-1391) / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 359-367 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εξανδραποδισμός γυναικοπαίδων εν Θεσσαλονίκη και Ναούσση: by Βλάχος, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο βιβλίο της Αγγελικής Μεταλλινού "Συμβολαί εις την ιστορίαν της Μακεδονίας", σσ. 31-38. Για το άρθρο σημειώνεται ότι προέρχεται "Εκ του αρχείου της οικογενείας Εμμανουήλ Βλάχου, Τμηματάρχη της Εθνικής Τράπεζας εν Θεσσαλονίκη". Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un aspect des relations byzantino-turques en 1073-1074 / by Μπιμπίκου-Αντωνιάδη, Ελένη Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 15-26. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Κρουσόβου: by Δήτσιας, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ωραία Ελλάς, 1914 . 2 σ. , Τόμος Έτος Α΄, τχ.2 (1914) 13-14 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Κρουσόβου: by Δήτσιας, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ωραία Ελλάς, 1914 . 1 σ. , Τόμος Έτος Α΄, τχ.6 (1914) 11 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Κρουσόβου: by Δήτσιας, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ωραία Ελλάς, 1914 . 1 σ. , Τόμος Έτος Α΄, τχ.6 (1914) 11 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sir Ο'Conor to the Marquess of Lansdowne. (Constantinople, February 23, 1901-Received March 4): by Ο'Conor, Ν. R. Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 9 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sir Ο'Conor to the Marquess of Lansdowne. (Constantinople, February 27, 1901-Received March 4): by Ο'Conor, Ν. R. Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 9 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τούρκοι μάστοροι κτίστες (βάσει ελληνικών δημοσιευμώτων). by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Βέροια: Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Βεροίας, 2010 . 14 σ.: , Τόμος Διεθνές συνέδριο παραδοσιακής βαλκανικής αρχιτεκτονικής, σ. 283-296 | Βέροια, 12-15 Οκτωβρίου 2000 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όθωμανοί και Έλληνες. by Μαριολόπουλος, Θεόδ. Σπ. Publication: Αθήνα: Σκριπ, 1908 . 14 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
European dominions of the ottomans or Turkey in Europe by Faden, William Publication: London: Wyld, J., 1828 . 1 σ. , Ο χάρτης είναι σε κορνίζα Date:1828 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Κρουσόβου: by Δήτσιας, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ωραία Ελλάς, 1905 . 112 σ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha