Θρακικά " Επιλήνια": by Κωνσταντόπουλος, Νικ. Κ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1965 . 95 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το δεύτερο αντίτυπο: Αθήνα,Φ.Κων/νίδης-Κ.Μιχαλάς, 1971, 2η έκδ., σ.167, με 1 χάρτη αναδιπλπύμενο εκτός κειμένου.Αφιέρωση του συγγραφέα στη.σ.1. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν δοκίμιον περί του Παλαιού και Νέου Σκοπού / by Βαλιούλης, Παντελής Χ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 260 σ.: , Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία-λαογραφία νομού Σερρών: by Ψαθάς, Απόστολος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζίχναλης, Αθαν., 1976 . 125+(16)+(1) χάρτ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο διωγμός των Σκοπιανών Ανατολικής Θράκης / by Βαλιούλης, Αναστάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1985 . 215 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος Σκοπός Σερρών Ανατολικής Μακεδονίας: by Ψαθάς, Απόστολος Δ. Publication: Νέος Σκοπός: χ.ε., 2006 . 303 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και αφιέρωση Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Βέργη / by Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χάιδω Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 25 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Μύρτος: Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου", σ. 351-375 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις για τη χρήση του χώρου στα όρια της αρχαίας πόλης του Νέου Σκοπού Σερρών / by Βαλλά, Μαγδαληνή Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 15 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ. 111-125 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφική έρευνα 2005 στον αρχαίο οικισμό και στη νεκρόπολη της αρχαίας Βέργης καθώς και στον οικισμό της Γαζώρου (Ν. Σερρών) / by Περιστέρη, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 9 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.119-127 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκοπός και χρησιμότης της στατιστικής by Σταυράκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1919 . 16 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο έγγραφα πωλητήριο-εξοφλητικό από το Σκοπό της Ανατολικής Θράκης / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Περί Θράκης", τ.1 (2001) 215-220 και στο βιβλίο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 271-277. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Σκοπού Ανατολικής Θράκης by Πετρόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1938 . 128 σ.: , Τόμος Ε' (1938-39) 145-270 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha