Βυζαντινή Θεσσαλονίκη / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Ρέκος, 1993 . 189 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The church of the Panagia Chalkeon. by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1985 . 60+(34) σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παναγία των Χαλκέων. by Ευαγγελίδης, Δημήτριος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Φίλων Βυζαντινής Μακεδονίας, 1954 . 102 σ.+32 πίν.: Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παναγία των Χαλκέων. by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 56 σ.+(56) εικ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παναγία των Χαλκέων. by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 62 σ.+(33) εικ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Wandmalereien des ΧΙ. Jahrhunderts in der kirche Παναγία των Χαλκέων In Thessaloniki. by Παπαδοπούλου, Καρολίνα Publication: Graz: Hermann Βöhlaus, 1966 . 120+(39) σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου εις την Παναγίαν των Χαλκέων Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 24 σ.: , Τόμος: "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 505-528. Φωτοτ. ανατ. από το «Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας» Ζ' (1974) 61-77. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι απολεσθείσαι τοιχογραφίαι της Παναγίας των Χαλκέων Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 19 σ.+(4) πίν.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 1-19 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά υπερώα στη Θεσσαλονίκη / by Τάντσης, Αναστάσιος Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2003 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.10(2003) σ.85-90 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha