Βυζαντινή Θεσσαλονίκη / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Ρέκος, 1993 . 189 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία της χριστιανικής τέχνης της Ελλάδος. Ο Άγιος Δημήτριος και οι Άγιοι Απόστολοι της Θεσσαλονίκης: by Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 32+(35) σ.: , Στη σ. 32 περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ψηφιδωτή διακόσμησις του ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . ζ΄+66+(3) σ.+43 πίν.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης. by Νικονάνος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 71 σ.+(2) πίν.+48 εικ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The church of the Holy Apostles in Thessaloniki. by Νικονάνος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 72 σ.+(48) πίν.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων και της Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά. by Γούναρης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 196+4+50 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός των Αγίων Αποστόλων στο Πυργί Χίου. by Σκαμπαβίας, Κωνσταντίνος. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2005 . 36 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης 4ος-14ος αιώνας /   Publication: Αθήνα: Μωυσής και Ραχήλ Καπόν , 2012 . 360 σ.: 33x25 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρίζα του Ιεσσαί στους Αγίους Αποστόλους της Θεσσαλονίκης. by Διονυσόπουλος, Νίκος Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1992 . σ.19 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφικά ευρήματα δυτικά του ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης / by Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κάτια Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 12 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995", σ. 239-250 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή των Αγίων Αποστόλων ή Μονή της Θεοτόκου. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 12 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 305-316 | Φωτοτ. ανατ. από τα "Προσφορά εις τον Στύλπωνα Π. Κυριακίδην", Παράρτημα των «Ελληνικών»; 4, σ.726-735. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les fresques de lΈglise des Saint-Apotres a Thessalonique. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 30 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 485-504 | Φωτοτ. ανατ. από το «Art Société a Byzance sous les Paléologues. Actes du Colloque organizé par l'Association internationale des Etudes byzantines `a Venise en Septembre 1968, Venise 1971, p. 61-77, πίν. 1-5» Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοιχογραφία του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου εις τους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 25 σ.: , Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «ΔΧΑΕ» Η' (1975-76) 1-18. Επαναδημοσιεύτηκε στους τόμους: "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 529-554. "Μελετήματα Χριστιανικής Αρχαιολογίας". Θεσσαλονίκη, Π. Πουρνάρας, 2003, σ. 591-615. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Fresques de lΈglise des Saints-Apotres a Thessalonique. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1971 . 8 σ.: , Τόμος Art et société a Byzance sous les Paléologues, σ.83-90 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσωπικότητα του πατριάρχη Νήφωνα Α΄ ως χορηγού του ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2004 . 6 σ. , Τόμος "Πονήματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 606-611 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βασιλική των Αγίων Αποστόλων στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1994 . 22 σ.: , Τόμος "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 5, 1991", σ. 49-70 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κινστέρνα της εν Θεσσαλονίκη Μονής των Δώδεκα Αποστόλων / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 7 σ. , Τόμος 1 (1940) 377-383 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αναστήλωση του Ι. Ν. Αγίων Αποστολων Καλαμάτας / by Βογιατζής, Σωτήρης Publication: Αθήνα: Αναστήλωση-Συντήρηση-Προστασία μνημείων και συνόλων, 1993 . 22 σ.: , "Αναστήλωση-Συντήρηση-Προστασία μνημείων και συνόλων", Γ' (1993) 97-118 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πυλώνας της Μονής των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης / by Βελένης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 14 σ.: , Τόμος Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, σ. 23-37 | Βλ. και Ι-14-121 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η κτητορική επιγραφή του ναού των Αγίων Αποστόλων Καστοριάς και ο ζωγράφος Ονούφριος / by Γκολομπίας, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 27 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΓ (1983) 331-357 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha