Καστοριά Παναγία η Μαυριώτισσα. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα: Φίλοι των Βυζαντινών μνημείων και αρχαιοτήτων νομού Καστοριάς, 1967 . 115+99 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογικά προβλήματα των τοιχογραφιών του καθολικού της Μονής της Παναγίας της Μαυριώτισσας Καστοριάς. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1978 . 14 σ.+4 πίν.: , Τόμος (1978) 147-159 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα εικαστικό εγκώμιο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου: by Παπαμαστοράκης, Τίτος Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1991 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΕ' (1991) 221-240. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κουφική επιγραφή στο καθολικό της Παναγίας Μαυρώτισσας στην Καστοριά / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2005 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Βυζαντινά και οθωμανικά", σ. 275-288. Πρωτοδημοσιευμένο στο περιοδικό: "Βυζαντιακά", 10 (1990) 41-57. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
β) Αξιοποίηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της μονής Μαυριώτισσας στην Καστοριά / by Χαριτίδου - Μαυρουδή, Εύη Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1984 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αναστήλωση-Συντήρηση-Προστασία μνημείων και συνόλων", 1 (1984) 289-294. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha