Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Τόμος πρώτος. by Marinescu, Florin Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1997 . xii+749 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les origines légendaires et l'histoire de Χéropotamou et de Saint-Paul de l'Athos: by Binon, Stéphane Publication: Louvain: Museon, 1942 . xv+335 σ.: Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de Χéropotamou: by Bompaire, Jacques Publication: Paris: Lethielleux, Ρ., 1964 . 2 τ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι θησαυροί του Αγίου Όρους : εικονογραφημένα χειρόγραφα / by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1973 . 3 τ.: , Τόμ. Α΄: Πρωτάτον, Μ. Διονυσίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξηροποτάμου, Μ. Γρηγορίου. Τόμ. Β΄: Μ. Ιβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Εσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου. Τόμ. Γ΄: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακάλου, Μ. Φιλοθέου, Μ. Αγίου Παύλου Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Το καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου: by Πολυβίου, Μιλτιάδης Δ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1999 . 126 σ.+48 πίν.: , Περίληψη στα γαλλικά Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άλλα αρχειακά στοιχεία σχετικά με την αγιογράφηση του καθολικού της Μονής Ξηροποτάμου. by Πολυβίου, Μιλτιάδης Δ. Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1987 . 67-68 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα χειρογράφων των Μονών του Αγίου Όρους. Μονή Ξηροποτάμου / by Καδάς, Σωτήρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 86 σ. , Δημοσιευμένο στα "Βυζαντινά", 14 (1988) 307-382. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μονή Ξηροποτάμου, η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 9 σ. , Πρακτικά: "Το Άγιον Όρος χθές-σήμερα-αύριο: διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993", σ. 127-133. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Δημοσιεύτηκε και στο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά μελετήματα». Τόμος Α΄, σ. 3-10. Βλ. Ι-14-250. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής περιόδου στη Μονή Ξηροποτάμου / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2013 . 62 σ.: , Στο "Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 131-193. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καισάριος Δαπόντες και το εικονογραφικό πρόγραμμα του καθολικού της Μονής Ξηροποτάμου. Απόπειρα ερμηνείας της σχέσης εικόνας και λόγου στην ύστερη οθωμανοκρατία / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2013 . 28 σ.: , Στο "Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 369-396. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφα της Μονής Ξηροποτάμου / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τεκμήριον, 2012 . (64) σ.: εικ.; , Ανάτυπο από το "Τεκμήριον: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου", 10 (2012) 123-186. 23x16 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα: by Παζαράς, Νικόλαος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 20 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά",τόμος 34 (2003-04) 251-271 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΕΤΟC ZΡΝ´: Μια νεοευρεθείσα επιγραφή στην Ι. Μονή Ξηροποτάμου / by Ζαχαρίας Ξηροποταμινός, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2012 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 32 (2012) 301-306. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καισάριος Δαπόντες και οι απεικονίσεις νεομαρτύρων στο καθολικό της μονής Ξηροποτάμου / by Πολυβίου, Μιλτιάδης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 115-125 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφικά από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου / by Σωτηρούδης, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 17 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.58 (2008) 71-88 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Treasures of Mount Athos = Θησαυροί του Αγίου Όρους   Publication: Αθήνα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, 1997 . 696 σ.: 30x23 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καισάριος Δαπόντες και το εικονογραφικό πρόγραμμα του Καθολικού της Μ. Ξηροποτάμου / by Βενέδικτος, Ιερομόναχος Publication: Κατερίνη : Ο Πανσέληνος, 1999 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Ο Πανσέληνος : περιοδική έκδοση για την τέχνη την ιστορία και τον πολιτισμό στην Πιερία (και όχι μόνο)", 4-5 (1999) 54-74 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιστορικό ανοικοδόμησης και τοιχογράφησης του Καθολικού της Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους και η συμβολή των Σερραίων στην ολοκλήρωσή του τον 18ο αιώνα / by Μπονόβας, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2010 . 42 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 1 (2010) 41-82 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κατάδικος του Παλαμηδίου, ο κρυμμένος θησαυρός και η ιερά μονή Ξηροποτάμου : by Ζαχαρίας Ξηροποταμινός, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2015 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.60-61 (2015-16), 105-125 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Ι. Μ. Ξηροποτάμου: Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων / by Γουναρίδης, Πάρις Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1991 . 242 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό "Αθωνικά Σύμμεικτα", 3 (1993) 9-251. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha