Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες /   Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 303 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής Αγίου Όρους: by Στάθης, Γρηγόριος Θ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, 1976 . κδ'+925+(8+κδ') σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de Χénophon: by Παπαχρυσάνθου, Διονυσία Publication: Paris: Lethielleux, Ρ., 1986 . 2 τ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Προκαταρκτική θεώρηση της οικοδομικής ιστορίας του παλιού καθολικού της Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους. by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1981 . 28-29 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μαρμάρινος διάκοσμος του παλαιού καθολικού της Μονής Ξενοφώντος. by Παζαράς, Θεοχάρης Ν. Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1987 . 63-64 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Refectory, Xenophontos Monastery. by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Χ.τ.: ΑΙΜΟΣ, 1997 . 2 σ.: , Τόμος "Secular medieval architecture in the Balkans and its preservation", σ. 282-283 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις της Μονής Ξενοφώντος με τη Βλαχία και τη Μολδαβία / by Marinescu, Florin Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 20 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 175-194. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα χειρογράφων των Μονών του Αγίου Όρους. Μονή Ξενοφώντος / by Καδάς, Σωτήρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1989 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στα "Βυζαντινά", 15 (1989) 431-466. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακές μαρτυρίες για την οικοδομική ιστορία του Κυριακού της Σκήτης της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2013 . 30 σ.: , Στο "Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 471-500 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γλυπτός διάκοσμος του παλαιού καθολικού της Μονής Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος / by Παζαράς, Θεοχάρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: τυπ. Σ. Γιαχούδης & Σία, 2014 . 17 σ.: , Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "ΔΧΑΕ", περ. Δ΄, τ. ΙΔ΄ (1989) 33-48. Αναδημοσιεύτηκε στο "Μελέτες για τα βυζαντινά γλυπτά του Αγίου Όρους", Θεσσαλονίκη, 2014, σ. 349-366. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοφώντος Γένεσις / by Αλέξιος, Αρχιμανδρίτης Ι. Μ. Ξενοφώντος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις του Φοίνικα, 2011 . 16 σ. : , Δημοσιευμένο στο: "Σκεύος εις τιμήν: Αφιερωματικός τόμος επί τη συμπληρώσει 25ετίας από της εις Επίσκοπον χειροτονίας και 20ετίας από της ενθρονίσεως του Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Μιχαήλ. Αθήνα, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2011, σ. 9-24". Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προκαταρκτική θεώρηση των βυζαντινών φάσεων του περιβόλου της μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους / by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Wien: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1982 . 14 σ. : , Δημοσιευμένο στο: "Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik", 32/4 (1982) 443-457. Στο περιοδικό δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του "XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten II/4". Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία [της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος] / by Χρυσοχοΐδης, Κρίτων Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 17-46. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ψηφιδωτές εικόνες [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / by Ταβλάκης, Γιάννης Εμμ. Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 47-59. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες του 12ου -15ου αιώνα [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / by Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν. Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 31 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 61-91. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες του 16ου αιώνα [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / by Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν. Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 35 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 93-127. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες του 17ου αιώνα [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 85 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 129-233. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες του 17ου-18ου αιώνα [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / by Ταβλάκης, Γιάννης Εμμ. Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 217-233. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξυλόγλυπτα 11ου-17ου αιώνα [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / by Νικονάνος, Νίκος Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 235-246. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συντήρηση των Εικόνων [της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος] / by Μίνως, Νίκος Publication: Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 247-264. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha