Πατμιακή βιβλιοθήκη ήτοι αναγραφή των εν τη βιβλιοθήκη της κατά την νήσον Πάτμον Γεραρας και Βασιλικής Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών πάλαι μεν εκπονηθείσα υπό… by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1870 . ιδ+343 σ.: , …Ιωάννου Σακκελίωνος νυν δε φιλοτίμω πρόνοια και αναλώμασι του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού εκδιδομένη ης εν τέλει προσετέθησαν και επτά πίνακες πανομοιότυπα περιέχοντες της των διαφόρων εκατονταετηρίδων γραφής | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1980 . 4 τ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικό αρχείο Ι. Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα για την τεχνική και την τέχνη. by Παπαδόπουλος, Στέλιος Α. Publication: Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1990 . κγ΄+431 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακά Α΄: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 21 σ.: , Τόμος 33 (1964) 52-69 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας αχρονολόγητος ορισμός του αρχείου της Πάτμου και ο Μητροπολίτης Σάρδεων Ανδρόνικος (ΙΓ΄αι.). by Βρανούση, Έρα Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1974 . 12 σ.: , Τόμος «Μνημόσυνον Σ.Αντωνιάδη», σσ.17-26 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο επί του κανικλείου και η εφορεία της εν Πάτμω μονής / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα : Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών, 1966 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Σύμμεικτα", τ.1(1966) 74-94 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πατμιακός κώδιξ 838 : λανθάνον χειρόγραφον της γραμματικής των Λειχουδών / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα : χ.ε., 1969 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από το "Τρίτο Πανιόνιο Σσυνέδριο", (1969) 143-154 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha