Συμβολή στην ελληνική τουρκολογία: by Χιδίρογλου, Παύλος Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 1990 . 574 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Arabic manuscripts of Mount Sinai: by Atiya, Aziz Suryal Publication: Baltimore: Hopkins, John Press, 1955 . 97 σ.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Specimina Sinaitica. Die datierten griechischen des Kathazinen-Klosters auf dem Berge Sinai. 9. bis 12. Jahrhundert by Harlfinger, Dieter Publication: Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1983 . 68+158 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των νέων Αραβικών χειρογράφων της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά / by Μεϊμάρης, Ιωάννης Ε. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1985 . 155+(70) σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The slavonic manuscripts discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai=Τα ευρεθέντα το έτος 1975 σλαβικά χειρόγραφα στη Μονή Αγ. Αικατερίνης στου Σινά by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 1988 . 363 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εορτασμός της χιλιοστής τετρακοσιοστής επετείου από της ιδρύσεως της Μονής Σινά by Μανιατόπουλος, Γρηγόριος Αρχιμανδρίτης Publication: Cairo: Τσούμας, Κώστας, 1967 . 192+46 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο (Β.ΝΙ.30930) προέρχεται από τη δωρεά «Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικού Προξενείου Καΐρου» | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η δόξα του Βυζαντίου στο Όρος Σινά:   Publication: Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 1997 . 70 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tome commémoratif du millénaire de la Bibliothéque Patriarcale d'Alexandrie. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Institut dΈdudes Orientales, 1953 . 333+(24) σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ιστορία της Ιεράς Μονής του Σινά. by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . η+114 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Die Inschriftenaufzeichnung des Kodex Sinaiticus Graecus 508 (976) und die Maria-Spiläotissa-Klosterkirche bei Sille (Lykaonien). by Βέης, Νίκος Α. Publication: Berlin: Byzantinisch Neugriechischen Jarbücher, 1922 . 89 σ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιερά Μονή του Σινά: by Γρηγοριάδης, Περικλής Publication: Ιεροσόλυμα: Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου, 1875 . θ΄+227 σ. , Περιέχει σφραγίδα των «Εκπαιδευτηρίων της των Αλεξανδρινών Ελληνικής Κοινότητος Απάντων Πατρίς Απωτέρων». Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Erzählung von Alexander und Semiramis: by Moennig, Ulrich Publication: Berlin, New York: Walter de Grunter & Co, 2004 . x+576+(8) σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum: by Benechevitch, V. Ν. Publication: Hildesheim: Olms, Georg, 1965 . 2 τ. , Τόμος 1, 3/1 | Υπάρχουν οι τόμοι Ι, ΙΙΙ.1. | Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Σιναΐτικον ζήτημα: by Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δ. Publication: Ιεροσόλυμα: Νέα Σιών, 1987 . 421 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των βυζαντινών φορητών εικόνων τώς μονής του Σινά. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 1 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Α΄, σ. 448 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σινά:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 6 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 149-154 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Illustrated manuscripts at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai by Weitzmann, Kurt Publication: Minnesota: John’s University Press, 1973 . 34 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα και επιγραφαί της εν τω Όρει Σινά Μονής. by Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1917 . 15 σ. , Τόμος 7 (1910) 498-512 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιναϊτικά του ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνος: by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1970 . 115 σ. , Τόμος ΙΕ΄(1970) 31-144 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή ιερά του αγίου και θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και ενδόξου μεγάλου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου. Νυν πρώτον προστεθείσαν. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης εντελέστερον. Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα επισημότερα του Όρους Σινά... και τελευταίον την Ακολουθίαν των Οσίων, και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των εν Σινά και Ραιθώ Αναιρεθέντων /   Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1778 . 211σ.: , Βιβλιογραφία: ΠΑΠ Ι 4777, Πλαστήρας 96. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1778 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha