Μητροπολίτης Γέρων Ηρακλείας Φώτιος (1924-2007) / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2011 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", σ. 805-807. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε συγγενείς εκ Λέρου Αρχιερείς Ηρακλείας (1714-1830) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1934 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακικά", Ε (1934) 3-40. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκοποι, λόγιοι, επίσημοι και μεγάλοι της Επαρχίας Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικά, 1963 . (203) σ. , Το ευρετήριο δημοσιεύτηκε στον τόμ. 36 (1963) 13-216 Υπάρχουν λάθη στην αντιστοιχία τόμων και περιεχομένων. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις περί της εν Ραιδεστώ Μητροπόλεως και των εν τη βιβλιοθήκη αυτής αρχαίων χειρόγραφων βιβλίων / by Αλεξούδης, Άνθιμος Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 27-31. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραίτησις του αγιωτάτου Μητροπολίτου Ηρακλείας Κυρού Θεοδώρου του Κριτόπουλου / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: [Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου], 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ. 1 (1917) 350-351. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολις ΑΠΡΩ και Μητροπολίτης ΑΠΡΩ: Ιωάννης Καλέκας οικουμενικός πατριάρχης Απρηνός. Μανουήλ Καλέκας και Cod. Tubingensis, Mb, 13 β / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 39-43. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Και πάλιν η Μητρόπολις Άπρω / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 323. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά: [Α΄. Αλληλογραφία Ηρακλείας Ιγνατίου και Κυζίκου Ματθαίου. Β΄ Επιστολή Μητροπολίτου Κυρίλλου] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 50-51. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε συγγενείς εκ Λέρου αρχιερείς της Ηράκλειας / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 37 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 3-40. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδιξ του Μητροπολίτου Ηρακλείας Ιγνατίου: by Σαβράμης, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 226-235. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: Ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Φιλάρετος Ι. Βαφείδης / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 359-364. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητροπολίται της Θράκης: Α΄) Ο Ηρακλείας Καλλίνικος / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 5-36. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδιξ του Μητροπολίτου Ηρακλείας Ιγνατίου / by Σαβράμης, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 207-246 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολή του Ηρακλείας Μελετίου προς τον Ταλαντίου Νεόφυτον / by Σαβράμης, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1937 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 8 (1937) 302-308. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 358-378. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 17-46. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία Ηρακλείας / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 47-65. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιοι μάρτυρες της επαρχίας Ηρακλείας και μερικώς της όλης Θράκης / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1957 . 151 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 26 (1957) 63-213. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha