Η πυρκαϊα της Αδριανουπόλεως της 20ής Αυγούστου του 1905 και η μέριμνα της μητροπόλεως Αδριανουπόλεως για τον ελληνισμό της πόλεως : by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2010 . 52 σ.: , Ανάτυπο από τα "Βαλκανικά Σύμμεικτα", (1999-2000) 249-298 | Περιίεχει αφιέρωση. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολις Αδριανουπόλεως. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1957 . 16 σ. , Τόμος 22 (1957) 321-332 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανανίου Επισκόπου Σινά επιστολή: "Τω Πανιερωτάτω και λογιωτάτω Μητροπολίτη της Θροφρουρήτου Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως κυρίω Νεοφύτω... / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 439-443 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρτοφόριον της Μητροπολιτικής Εκκλησίας Αδριανουπόλεως / by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 7-10. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αδριανουπόλεως Μανουήλ (800-813) / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 68-70. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha