Τα προγνωστικά του καιρού: by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . xvi+173 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gli animali nella Meteorologia popolare: by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Firenze: Leo S. Olschki, 1970 . 84 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μετεωρολογία by Viaut, André Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1966 . 117 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: La Μétéorologie Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των μετεωρολογικών όρων. by Ρουσέν, Περ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Αεροπορίας, 1933 . 299 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο. by Τελελής, Ιωάννης Γ. Publication: Αθήνα: Κεντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 2004 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σσ.xxxvi+495. Τόμος Β΄: σσ. [496-924]. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μετερεωλογικαί παρατηρήσεις Θεσσαλονίκης: by Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1934 . 43 σ. , Avec un resumé en Français Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ηλιοφάνεια εν Θεσσαλονίκη (2) by Λιβαδάς, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970 . 28 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observations météorogiques de Thessaloniki 1949 by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 4+27 χ.α. σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On the mathematical expression of the Annual Variation of Air Temperature by Μαυρίδης, Λυσσίμαχος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1954 . 44 σ. , Περιέχει περίληψη στα ελληνικά και γερμανικά Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fish rain in Western Macedonia by Λιβαδάς, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1954 . 11 σ. , Περιέχει περιλήψεις στα ελληνικά, γαλλικά και γερμανικά Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Meteorological observatory of Ayios Antonios Peak of Mount Olympus by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 19 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observations météorologiques de Thessaloniki: by Λιβαδάς, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1971 . 32 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observations météorologiques de Thessaloniki 1961 by Λιβαδάς, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1971 . 31 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sul clima di Salonicco by Eredia, Filippo Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1919 . 6 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Όλυμπος στους αιώνες. Μετερεωλογικές ανακοινώσεις από τα πρακτικά των Γ' Δ' Ε' ΣΤ' συνεδρίων   Publication: Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994 . 159 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Όλυμπος στους αιώνες:   Publication: Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994 . 111 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημητρίου Κρεκούκια, Τα προγνωστικά του καιρού [Βιβλιοκρισία] / by Γεωργούντζος, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Τυπ. Κωνσταντίνου Νικολάου, 1966 . 2 σ.; , Ανάτυπο από το "Πλάτων", τ.ΙΗ'(1966) 354-355 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύμανσις, διανομή και κατανομή της συχνότητος των καταιγίδων εν Ελλάδι / by Μεταξάς, Δ.Α. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1972 . 32 σ.: 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αστρονομία και η Μετεωρολογία εις την Ελλάδα επί Όθωνος / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1967 . 43 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.19(1967-70) σ.7-50 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha