Η λύσις του αινίγματος της σφιγγός: by Γεράκης, Μιχ. Θ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Σία, 1957 . 400 σ. , Σφραγίδα σ. 1: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Verzweiflung als metaphysisches Phänomen in der Philosophie Sören Kierkegaards. by Meerpohl, Bernhard Publication: Wurzburg: Becker, C. J., 1934 . xi+131 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aristotle on metaphysics /   Publication: Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 1999 . 223 σ.; 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Les prortes dΊvoire: by Coléno, Alice Publication: Paris: Plon, 1948 . 249 σ. , Δωρεά Γεωργίου Ζωγραφάκη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
λαϊκή μεταφυσική by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1981 . 248 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη. Επαναφορά ενός ερωτήματος. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 20 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 163-182 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεταφυσικές προϋποθέσεις της αριστοτελικής ηθικής. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 183-200 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα: Δήμος Ναούσης, 2002 . 21 σ. , Τόμος Διεθνές συνέδριο : ο Αριστοτέλης σήμερα, σσ. 229-250 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Logic and metaphysics in Aristotle: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα: Δήμος Ναούσης, 2002 . 16 σ. , Τόμος Διεθνές συνέδριο : ο Αριστοτέλης σήμερα, σσ. 251-266 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενδοκοσμική μεταφυσική και ιστορία by Παπούλια, Βασιλική Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1975 . 16 σ. , Τόμος (1975) 401-416 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der ursprung der Geistmetaphysik: by Kraemer, Hans Joachim Publication: Amsterdam: Grüner, Β. R., 1967 . 479 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Phänomenologie-Metaphysik oder methode? by Funke, Gerhard Publication: Bonn: Bouvier, Η., 1966 . 272 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Was ist Metaphysik? by Heidegger, Martin Publication: Frankfurt: Klostermann, Vittorio, 1975 . 52 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα με τίτλο «Heidegger. Werke». | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vorlesungen über die Metaphysik. by Kant, Immanuel Publication: Darmstadt: Wissenschaftli+che Buchgesellschaft, 1964 . lxiv+345 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση της έκδοσης του 1821. | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarques sur le concept de la vertu dans la métaphysique des Moeurs / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Union Scientifique Franco-Hellenique, 1997 . 7 σ.; , Ανάτυπο από "Droit et vertu chez Kant : Actes du IIIe Congres de la Societe Internationale d'etudes Kantiennes de langue Francaise, Athens, 14-17 Mai 1997", σ.120-126 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη : επαναφορά ενός ερωτήματος / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα : Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας, 2002 . 34 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης σήμερα : Διεθνές Συνέδριο, Μίεζα-Νάουσα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001", σ.231-265 24x18 εκ.. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια και η σημασία της μεταφυσικής στον Αριστοτέλη / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Χαλκιδική : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2004 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη εποχή : πρακτικά του έκτου Πανελληνίου Συνεδρίου (Ιερισσός, 19-21 Οκτωβρίου 2001)", σ.299-308 24x18 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεταφυσικός στοχασμός του Παναγιώτη Κανελλόπουλου (Γύρω από τα Μεταφυσικής προλεγόμενα)/ by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 2013 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Αθήνα 22-25 Νοεμβρίου 2012", σ.45-51 24x18 εκ.. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aristotle's metaphysics Lambda : annotated critical edition based upon a systematic investigation of Greek, Latin, Arabic and Hebrew sources / by Alexandru, Stefan Publication: Αθήνα : Παλίμψηστον, 2011 . 163 σ. ; 29x20 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Gott der Neuzeitlichen metaphysik / by Schulz, Walter Publication: Munchen : Gunther Neske Pfullingen, 1957 . 120 σ. ; , Διατίθεται σε φωτοτυπία | Δεμένο μαζί με άλλο 22x27 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha