Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος κατά τα έτη 1954 και 1955=Report on the mining activities of Greece for the years 1954 and 1955.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1956 . 77 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1.Η μέθοδος του εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων των αρχαίων Ελλήνων εις τα επίπεδα πλυντήρια της Λαυρεωτικής 2. Τα ελικοειδή πλυντήρια των αρχαίων Ελλήνων εις το Λαύριον: by Κονοφάγος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1970 . 19+xi+23+xxii+(1) σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοιτάσματα χρυσού και αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα στη Μακεδονία και Θράκη-Αρχαιομεταλλουργικές έρευνες. by Βαβελίδης, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 16 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.47-62 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγραμάδες και προσχωματικός χρυσός. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 10 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.63-72 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα βιομηχανικά και μεταλλουργικά συγκροτήματα Αχελώου και Αλιάκμονος. by Δεληγιάννης, Αντ. Αθ. Publication: Αθήνα: Ομοσπονδία Τεχνικών Επιστημόνων και Ειδικών, 1946 . 43 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θάσος: πρώτες ύλες και τεχνολογία από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα: by Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χάιδω Publication: Λιμενάρια: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . viii+472 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βορειοανατολική Χαλκιδική : ένα σημαντικό μεταλλευτικό και μεταλλουργικό κέντρο κατά την αρχαιότητα / by Βαβελίδης, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2013 . 7 σ.: , Αρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 23. 2009", σ 399-406 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία της χώρας της αρχαίας Αμφίπολης : by Μαραβελάκης, Ιωσήφ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 18 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 1-18 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δρόμοι του χρυσού και του αργύρου : by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2002 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.7(2002) σ.131-133 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοιτάσματα χρυσού και αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα στη Μακεδονία και τη Θράκη / by Βαβελίδης, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2004 . 20 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.14(2004) σ.74-93 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha