Η Μεσημβρία του Ευξείνου: by Κωνσταντινίδης, Μαργαρίτης Publication: Αθήνα: Εστία, 1945 . 176 σ.: 24x17 εκ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η τοπογραφία της Μεσημβρίας του Εύξεινου Πόντου από τον 4ο έως τις αρχές του 7ου αιώνα by Theoklieva-Stoicheva, Evtelpa Publication: Αλεξανδρούπολη: χ.ε., 2009 . 462 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά σ.462 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντηρησιακά προβλήματα στα μνημεία της Θράκης: by Μπελογιάννης, Νικόλαος Publication: Χ.τ.: Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, 1997 . 7 σ.: , Τόμος "Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών.Αρχαία Θράκη", Τόμ.2, σ.429-435 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσημβρία-Ζώνη 1987-1997 / by Τσατσοπούλου, Πολυξένη Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 10 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Β", σ. 917-926 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακές ειδήσεις, σχετικές με την αντίδραση των Ελλήνων κατοίκων των πόλεων του Εύξεινου Πόντου (Αγχιάλου, Μεσημβρίας, Σωζοπόλεως) κατά τη βιαία προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στο Βουλγαρικό Κράτος (1885) / by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.335-364 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίαι επιγραφαί Μεσημβρίας : Παράρτημα. by Μιτσός, Μάρκελλος Θ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1945 . 41 σ.: , Τόμος Κωνσταντινίδης, Μαργ., Η Μεσημβρία του Ευξείνου, σ.62-102 Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωσις εις τα αρχαία νομίσματα της Μεσημβρίας. by Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου, Ειρήνη Publication: Αθήνα: Εστία, 1945 . 23 σ.: , Τόμος Κωνσταντινίδης, Μαργ., Η Μεσημβρία του Ευξείνου, σ.103-125 Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τέχνη των βυζαντινών μνημείων της Μεσημβρίας. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Εστία, 1945 . 13 σ.: , Τόμος Κωνσταντινίδης, Μαργ., Η Μεσημβρία του Ευξείνου, σ.161-173 Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1969 . 11 σ.+21 πίν.: , Τόμος (1969) 59-69 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1970 . 10 σ.+29 πίν.: , Τόμος (1970) 66-75 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1971 . 5 σ.+14 πίν.: , Τόμος (1971) 119-123 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μεσημβρία παρ Ευξείνω: by Κωνσταντινίδης, Μαργαρίτης Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1956 . 20 σ. , Τόμος 21 (1956) 1-24 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1996 . 81 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βυζαντινές εκκλησίες της Μεσημβρίας του Εύξεινου Πόντου : by Θεοκλίεβα-Στοίτσεβα, Ευτέλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 17 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 159-176 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσήμβρια / Nessebar : by Stoycheva, Evtelpa Publication: Thessalonike: European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, 2013 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Medieval ports in North Aegean and the Black Sea : Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium. Thessalonike, 4-6.12.2013. Proccedings", σ. 103-112. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσημβρίας ενθύμιον: 90 χρόνια μνήμης /   Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2015 . 279 σ.: 28x21 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωσήφ Λεφάκης Μητροπολίτης Μεσημβρίας / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 253 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών ανευρεθεισών εν ταις παρά τω Ευξείνω Πόντω Ελληνικαίς αποικίαις και περί αυτάς (Απολλωνία, Μεσημβρία, Αγχίαλος, εκ των πέριξ τόπων) / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 5-22. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεοφανώ της Μεσημβρίας και η κραυγή μου προς σε ελθέτω / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1972 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 (1972), σ. 9-10 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha