Μανουήλ Χρυσολωρά: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2011 . 134+ιστ΄ πίν.+(1) σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The reign of Manuel ΙΙ Palaeologus in Thessalonica, 1382-1387 by Dennis, George Τ. Publication: Rome: Institutum Orientalium Studiorum, 1960 . 179 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Manuel ΙΙ. Palaiologos: by Trapp, Erich Publication: Wien: Institut fur Byzantinistik der Universitat Wien, 1966 . 318 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Manuel Palaiologos: by Αγγέλου, Αθανάσιος Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991 . 135 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματικαί ενέργειαι Μανουήλ Β' του Παλαιολόγου εν Ευρώπη και Ασία: by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Αθήναι.Εφημερίς Καθημερινή,Μηνιαίον Παράρτημα, 1913 . 69 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Quelques preblémes relatifs à la résistance de Manuel ΙΙ Paléologue contre les Turcs Ottomans dans la Macédoine Grecque (1383-1391) / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 359-367 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όρος και τύπος του όρους Άθω γενόμενος επί της βασιλείας Μανουήλ του Παλαιολόγου (έτ. 1393 ή 1394).   Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . 7 σ. , Τόμος Μομφεράτος, Α. "Κληρονομικόν Δίκαιον των Κληρικών και Μοναχών..., σ. 259-265 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξαναδιαβάζοντας την αλληλογραφία Δημητρίου Κυδώνη και Μανουήλ Παλαιολόγου (1382-1387): by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 22 σ. , Τόμος : [Α΄] Επιστημονικό συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Παλαιολόγειος εποχή. Πατριαρχικόν ΄Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987, σ.67-86 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανουήλ Β' ο Παλαιολόγος (+1425) : οι λόγιοι των χρόνων αυτού και η ένωσις των εκκλησιών / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από το "Παρνασσός", τ.2(960) 561-575 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά στις θεολογικές θέσεις του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου. Το πρόβλημα του Ιούδα και τα ενύπνια / by Λάμπρου, Σουλτάνα Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 85-94. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πύργος του Μανουήλ Παλαιολόγου στη Θεσσαλονίκη : by Παπαδόπουλος, Τάσος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2023 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.86(2023) σ.46-53 Date:2023 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha