Τρία νεολιθικά ειδώλια από το Μάνδαλο της Μακεδονίας. by Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Αικατερίνη Publication: Χ.τ.: Βικελαία Βιβλιοθήκη, 1987 . 7 σ. , Τόμος Ειλαπίνη: τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, σ. 171-178 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι προϊστορικοί οικισμοί στο Μάνδαλο και στο Αρχοντικό Πέλλας / by Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Αικατερίνη Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 16 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α", σ. 143-158 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κεραμική της νεολιθικής και της πρώιμης εποχής του χαλκού από τον προϊστορικό οικισμό Μάνδαλου Πέλλας : by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1999 . 10 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 11, 1997", σ. 155-163 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφές στο Μάνδαλο / by Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 8 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ. 173-180. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος προϊστορικός οικισμός στο Μάνδαλο Δυτικής Μακεδονίας / by Πιλάλη-Παπαστερίου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 451-465. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στο Μάνδαλο (1988) / by Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988 . 10 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2, 1988", σ. 127-136. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο προϊστορικός οικισμός στο Μάνδαλο: by Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 10 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 2, σ. 1207-1216 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθρωποι και φυτά στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού : by Βαλαμώτη, Σουλτάνα - Μαρία Publication: Έδεσσα : Δήμος Έδεσσας, 2014 . 8 σ. ; , Άρθρο από "Η Έδεσσα και η περιοχή της : ιστορία και πολιτισμός : Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο (11-12 Δεκεμβρίου 2010), σ.231-238 30x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha