Ο Νομομακών του Μανουήλ Μαλαξού. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1916 . 88 σ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανουήλ Μαλαξού Νομοκανών / by Σιφωνίου-Καράπα, Αναστασία Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1972 . 39 σ. : , Ανάτυπο από τα "Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.16-17(1972) 24x17εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί του Νομοκάνονος του Μαλαξού / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 99-103. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εις "φράσιν κοινήν" παράφρασις του Νομοκάνονος του Μαλαξού / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 8/1 (1935) 29-47. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha