Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Σέρραις. Έκθεσις των πεπραγμένων αυτού από του πρώτου της συστάσεώς του έτους μέχρι σήμερον από 3 Μαΐου 1870 -4 Ιουνίου 1871. Λογοδοσία και λόγοι του Προέδρου Ι. Θεοδωρίδου   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Νικολάου Βαγλαμαλή., 1872 . 85 σ. +(2) πίν. , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος : by Θεοδωρίδης, Γιάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1873 . 54 σ. +(2) πίν. ; , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. 22x14 εκ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενδέκατον έτος του εν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα τη 31 Μαΐου 1881 κατά την επέτειον του Συλλόγου εορτήν υπό του Γραμματέως Ιωάννου Τσικοπούλου   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 1881 . 23 σ. +(1) πίν. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το έκτον από της συστάσεώς αυτού έτος (Από της 30 Μαΐου 1875 μέχρι της 23 Μαΐου 1876. Υπό του Προέδρου Ίωάννου Θεοδωρίδου.   Publication: Αθήνα: «Συνταγματικής» και «Τηλεγράφου», 1876 . 15 σ. +(2) πίν. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τέταρτον και πέμπτον από της συστάσεώς αυτού έτος (από 27 Μαΐου 1873 έως της 30 Μαΐου 1875. Υπό του Προέδρου Ίωάννου Θεοδωρίδου by Θεοδωρίδης, Ιωάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1875 . 37 σ. +(5) πίν. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δέκατον έτος του εν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα τη 8 Ιουνίου 1880 κατά την επέτειον του Συλλόγου εορτήν υπό του Γραμματέως Λουκά Δημητριάδου /   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 1881 . 15 σ. +(2) πίν. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Σερρών: by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Σερραϊκά Ανάλεκτα: Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών, 2006 . 62 σ. , Τόμος 4 (2006) 57-112 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικά ζητήματα των Σερρών κατά το β΄μισό του 19ου αιώνα. Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών και τα προβλήματα λειτουργίας του / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 29 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 439-468 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών : η εκπαιδευτική και πολιτιστική του δράση / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: χ.ε., 2006 . 55 σ. ¨ , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σερραϊκά Ανάλεκτα", τ.4(2006), σ.57-112 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha