Γεώργιος Β. Βασιλάκης: by Αδαμίδης, Αλέξανδρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1994 . 64 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότος και τα εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου: by Παπανικολάου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βοιακή Εστία, 1971 . 79 σ.: , Περιέχουν αφιέρωση. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης και το Γυμνάσιον Τσοτυλίου: by Τσώτσης, Χρήστος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Σάλτου, Ν.-Α. Φωτόπουλου-Δ. Τσιράπα, 1971 . 260 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1972 . 101 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης: by Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1978 . 176 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δραστηριότητες της μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Θεσσαλονίκης στη δωδεκαετία 1973-1984. by Αδαμίδης, Αλέξανδρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δεδούσης, Γιώργος, 1991 . 94 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Ιωάννη Τάρη by Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αυγερινιωτών Θεσσαλονίκης, 1980 . 31 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η «Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» και η συμβολή της στην πνευματική αναγέννηση του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1977 . 12 σ.: , Τόμος Ιστορίας μνήμες και παρουσίες τιμής, σ. 7-18 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης: by Βασιλάκης, Γεώργιος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1972 . 41 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμή στο μάστορα της Μ. σ. Αδελφότητος.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1977 . 15 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορίας μνήμες και παρουσίες τιμής.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1977 . 31 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1939 . 14 σ. ; , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου 16x12 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων διευθυνούσης επιτροπής της Μ.Φ.Α. περιόδου 1871-1900:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1976 . 32 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτον έτος της εν Μοναστηρίω Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος «Καρτερία»:   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 1882 . 17 σ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος μελών της Μακεδονικής Φιλεκπ(ε)δευτικής Αδελφότητος.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Καγιόλ,Ε., 1874 . 16 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετήσια λογοδοσία της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος του Έτους 1885-1886. Συνταχθείσα και απαγγελθείσα υπό..   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1886 . 39 σ. , Περιέχει σφραγίδα της ΜΦΑ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Στέφανος Νούκας (1836-1931): by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 16 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης και η τηλαυγής Τσοτύλιος Σχολή / by Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1999 . 79 σ.: 22x23 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης   Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1935 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1935) σ.159-160 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του οικουμενικού πατριαρχείου στην ίδρυση της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος και της Τσοτυλίου Σχολής / by Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2003 . 6 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2003) σ. 273-278 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha