1 2 3 4 5 6 Next >>
Δραστηριότητες Ελλήνων διδασκάλων και λογίων στη Δυτική Θεσσαλία και στα Άγραφα κατά το δέκατο έβδομο και δέκατο όγδοο αιώνα by Χατζημάνου, Δήμητρα Publication: Καρδίτσα: χ.ε., 1992 . 82 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακαρίου του Μακρή συγγράμματα. by Αργυρίου, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1996 . 248 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα γράμματα εν Αγίω Όρει και η μεγάλη του Χριστού εκκλησία.Οι καταδιωγμοί των λογίων αγιορειτών και το βασιλεύον εκεί παχύ και ερεβώδες σκότος. by Κτενάς, Χριστόφορος Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι. Λ., 1928 . 120 σ.: Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός και η διάδοσις αυτού εις την Ιταλίαν και την λοιπήν Ευρώπην κατά τον μέσον αιώνα. Η πρό αυτής πνευματική κατάστασις της Ευρώπης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αναγέννησις των γραμμάτων και οι συντελεσταί αυτής φυγάδες λόγιοι Έλληνες / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον των Βιβλιεμπορικών Καταστημάτων Αποστολοπούλου, 1900 . μ΄+250+2λ.+26 σ.: Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νέος ελληνισμός στην Έδεσσα (Βοδενά) του πρώτου μισού του ΙΘ' αιώνα: by Ρουμελιώτης, Γιώργος Φ. Publication: Έδεσσα: Λαογραφική Εταιρεία Νομού Πέλλας, 2010 . 208 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance (1860-1912). by Αργυροπούλου, Ρωξάνη Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 2011 . 101 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λόγια οικογένεια των Παπασιώπηδων της Κοζάνης by Κορκάς, Ιωάννης Γ. Publication: Κοζάνη: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 2006 . 126 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγια και απόκρυφη βουλγαρική γραμματεία στον ύστερο μεσαίωνα: by Ευαγγέλου, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 253 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Érudits grecs de la diaspora: by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2007 . 112 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nicolae Mavrocordat: by Bouchard, Jacques Publication: Bucuresti: Omonia, 2006 . 192 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νικόλαος Μαλαξός, πρωτόπαπας Ναυπλίου, και το συγγραφικό του έργο by Στρατηγόπουλος, Δημοσθένης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 405 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρίσιος Μεγδάνης: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Κοζάνη: Εκκλησιαστικαί εκδόσεις εθνικής εκατονπεντηκονταετηρίδος, 1971 . 77 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Γεννάδιος:   Publication: Χ.τ.: Τύποις του Πανεπιστημίου, 1905 . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφική συλλογή λογίων της τουρκοκρατίας by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960 . 253 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα Ελλάς, ή, ελληνικόν θέατρον by Ζαβίρας, Γεώργιος Ιωάν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . xlviii+609 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα με ταξινομικό αριθμό ΧΙ-253-513 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων μετά σχεδίασμα ιστορικού περί του ελληνικού φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων by Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1897 . 262 σ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Noticia de la vida y escritos D.Manuel Mila y Fontanals, que en la sesion publica de 10 de Abril de 1887. by Rubio y Ors, Joaquin Publication: Βαρκελώνη: Roviralta, Jaime Jepus, 1887 . 192 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα. by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1975 . 309 σ.: , Τόμος Αρχείο του Πόντου. Παράρτημα; 7 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωσήφ Βρυέννιος και η Κρήτη κατά το 1940: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Βαγιονάκης, Ε. Γ., 1947 . 146 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαι αυτού (η "περί της των Χριστιανών πίστεως" ανέκδοτος πραγματεία) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1954 . 167 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha