Αι χίλιαι μάλλον χρησιμοποιούμενες λέξεις της ελληνικής γλώσσης και το ορθογραφικόν πρόβλημα. by Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1940 . 52 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λέξη "άλικο" στην αλληλογραφία των Μακεδόνων εμπόρων (1695-1699) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1975 . 13 σ. , Τόμος ΙΕ' (1975) 147-159. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πιχαλαίνω, χαλεπώνω / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 2 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ' (1977) 414-415 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά ετυμολογικά Ι / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ' (1980) 368-374 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά ετυμολογικά ΙΙ / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 23 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ' (1982) 423-443 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι λέξεις : Έλλην, Γραικός (Γραικύλος), Ρωμαίος (Γραικορρωμαίος), Βυζαντινός, Μωαμεθανός, Τούρκος / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Tubingen : H. Laupp, 1920 . 30 σ. ; , Διατίθεται σε φωτοτυπία 22x17 εκ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναστάς-υστάς και ένα χωρίο του Απολλωνίου του Ροδίου / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 112-121 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εεδνόομαι-εεδνωτής / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 24-39 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικά σε λέξεις της μεσαιωνικής και νεοελληνικής γλώσσας / by Καραποτόσογλου, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 338-350 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανάλεκτα ετυμολογικά / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 17 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 101-118 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ετυμολογία της λέξης "Αγούδουρας" (Hypericum) / by Καραποτόσογλου, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 422-435 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανάλεκτα ετυμολογικά ΙΙ / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 36 (1985) 317-335 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βλίτυρι, σκινδαψός, κνάξ : άσημοι φωναί; / by Κοτζιά-Παντελή, Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 22 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 7-29 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίαμβος: σημασία και ετυμολογία / by Περυσινάκης, Ιωάννης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 15 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.56 (2006) 245-260 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθησαύριστα αριθμητικά / by Μανδηλαράς, Β. Γ. Publication: Αθήνα : Επιστημονική Εταιρεία, 1959 . 17 σ.; , Ανάτυπο από την ¨Αθηνά", τ.ΞΓ' (1959) 336-353 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρωτοαρχαιοελληνικές λέξεις κοινές στον Όμηρο και τη λατινομακεδονική (κουτσοβλάχικη) / by Μπουσμπούκης, Αντώνιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1972 . 42 σ.; 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Prefixation folk-etymology" in bulgarian words of greek origin / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Balkan Studies", τ.25 (1984) 593-598 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beitrage zur aromunischen wortschatzforschung / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Wiesbaden : χ.ε., 1988 . 27 σ. ; , Ανάτυπο από το "Zeitschrift für Balkanologie", τ.24 (1988) 173-200 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίνακας λέξεων των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη / by Κοκόλης, Ξ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. Ν. Νικολαίδη, 1970 . 102 σ.; 20x14 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Από το λεξιλόγιο της ελληνικής διαλέκτου των αρχαίων Μακεδόνων / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 1998 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας" σ.113-124 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha