Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ: by Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1921 . ιγ΄+726+10 σ.: , Υπάρχει και η 2η έκδοση, Αθήνα: Έκθεσις Χριστιανικού Βιβλίου, 1958, σ. 624. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Θεμελή Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιερά κατήχησις ήτοι εξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας και εξέτασις των χειροτονουμένων. Συγγραφείσα υπό του αοιδίμου Νικολάου του Βουλγάρεως. Νυν δε διασκευασθείσα επί το καθαρώτερον ύφος εκδιδόται δαπάνη των Κ Ανανιάδη και Κ. Πολυτάκη / by Βούλγαρης, Νικόλαος Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1861 . ιστ΄+336 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου 22x14 εκ. Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον ιεροψάλτου: by Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1996 . 64 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Introductio in liturgiam orientalem. by Raes, Alfonsο S.J. Publication: Rome: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1947 . 288 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησία μας: by Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1939 . 104 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική αρχαιολογία. Τόμος Πρώτος / by Λάτας, Διονύσιος Αρχιμανδρίτης Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου του "Μέλλοντος", 1883 . ιστ΄+344 σ. ; , Π. Πολέμη 2847. Το πρώτο αντίτυπο στη σελ.τίτλου έχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφραγίδα του «Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 23x15 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λειτουργικόν έργον του Συμεών Θεσσαλονίκης: by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . 180 σ.: , Στις σσ.177-180 περίληψη στα γαλλικά. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
La Pasqua. by Κατσανεβάκις, Βενέδικτος Αρχιμανδρίτης Publication: Napoli: Chiesa dei s.s. Pietro e Paolo dei nazionali Elleni, 1951 . 67 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Sacramentary of Serapion. by Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1967 . 4 χ.α.+140+3λ+1 χ.α. σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατήχησις και λειτουργική. by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, . 180 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική λατρεία. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 388 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη ως λειτουργικό κέντρο κατά την εποχή των Παλαιολόγων / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 581-586. | Περιέχει περίληψη Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'édifice cultuel chrétien et la liturgie dans lΊllyricum oriental / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 64 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1980", σ.85-158. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιορρυθμίες της λειτουργικής πράξεως της Θεσσαλονίκης κατά τις αρχές του ΙΕ΄ αιώνος / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 15 σ. , Τόμος: "Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Παλαιολόγειος εποχή", σ. 149-163. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία σε λειτουργικά θέματα κατά τον πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο-Ποιμαντικές ανάγκες της τουρκοκρατίας. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 28 σ. , Τόμος Ε΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος, 175-203 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπικοί ιδιωματισμοί στο λειτουργικό μέλος. by Αλυγιζάκης, Αντώνιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 12 σ. , Τόμος Ε΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος, 203-215 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας της Εδέσσης πριν και μετά την εικονομαχία / by Βασιλειάδης, Πέτρος Β. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Β΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός. 19-21 Σεπτεμβρίου 1997", σ. 121-128 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου εξ επόψεως λειτουργικής. by Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 32 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", σ. 113-137 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Il «Raza» ossia il Mistero: by Raes, Alfonso S.J. Publication: Rome: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1952 . 23 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εορτοδρόμιον ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών / by Νικόδημος ο Αγιορείτης ο Νάξιος, Οσιος Publication: Εν Βενετία : Εκ της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ, 1836 . κς΄+750+(2) σ.: , ......Νυν δε το πρώτον εκδίδοται δαπάνη μεν των καταγεγραμμένων φιλοτίμων συνδρομητών διά σπουδής πόνου και μακράς αποδημίας Στεφάνου, των ιερομονάχων εκ της μεγίστης Λαύρας, των επονο-μαζομένων Σκουρταίων, Επιστασία δε φιλοπόνω τε και φιλογενεί του πανιερωτάτου και φιλογενεστάτου αρχιεπισκόπου πρώην Δαλματίας κτλ κτλ. κυρίου Βενεδίκου Κραλίδου, διορθώσει δε ακριβεί και πολυπόνω Πολυχρονίου Φιλιππίδου προς ωφέλειαν των απλουστέρων Ορθοδόξων Χριστιανών. στο αντίτυπο της Δωρεάς της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρεία. Υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση. Τω ευλαβεστάτω πατρί Ιωάννη Καραμηνά σεβασμού ένεκεν αύτη η βίβλος δίδοται. Εν Αλεξανδρεία Α΄ Δεκεμβρίου 1956». Στις σ.736-749 Κατάλογος Συνδρομητών. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β/2642. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 29x21 εκ. Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha